Gelderland+stelt+extra+eisen+aan+groei
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Gelderland stelt extra eisen aan groei

Veehouders met groeiplannen in de provincie Gelderland moeten aanvullende maatregelen treffen op het gebied van duurzaamheid en dierenwelzijn.

Gedeputeerde Staten hebben daartoe voorstellen ingediend voor de aanpassingen van de Provinciale Omgevingsvisie en Omgevingsverordening.

Voorbeelden van de aanvullende eisen zijn onder meer een goede inpassing van de uitbreiding in het landschap, stalsystemen met lagere uitstoot van stikstof en ammoniak en meer bewegingsruimte voor dieren.

Kwaliteitsverbetering

Gelderland wil dat gemeenten hun bestemmingsplannen binnen 10 jaar aanpassen aan deze voorstellen. Voor bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar krijgen ze 2 jaar de tijd. Bestaande planologische mogelijkheden voor uitbreiding worden niet aangetast.

Het Gelderse college vindt het belangrijk dat veehouders in een zo vroeg mogelijk stadium overlegt met zijn omgeving over geplande uitbreidingen.

In plaats van uitsluitend sturen op de maximale omvang van bouwpercelen willen Gedeputeerde Staten kwaliteitsverbeteringen centraal stellen bij groei van de veehouderij. Nu wordt alleen op bouwperceelmaten gestuurd.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  7° / 3°
  50 %
 • Woensdag
  9° / 2°
  30 %
 • Donderdag
  11° / 6°
  50 %
Meer weer