Bollenstreek+zet+stap+in+herstructurering
Nieuws
© Wikimedia

Bollenstreek zet stap in herstructurering

Het hoogheemraadschap van Rijnland en zes bollenstreekgemeenten hebben 6 september de overeenkomst Wateropgave en bollengrondcompensatie Duin- en Bollenstreek ondertekend.

De gemeenten en Rijnland willen hiermee gezamenlijk de kansen benutten om de herstructurering van het bollenteeltcomplex en de watersysteem- en waterkwaliteitsverbetering te combineren.

Het betreft de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Ook de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (GOM) tekende de overeenkomst.

Herverkaveling

De inzet is om initiatieven van grondeigenaren tot herverkaveling, kavelvergroting en daarmee samenhangende wijzigingen in het stelsel van watergangen zoveel mogelijk te faciliteren en waar mogelijk niet afhankelijk te maken van complexe en kostbare planologische procedures.

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert in het kader van het NBW-investeringsprogramma 2015-2024 een groot aantal waterhuishoudkundige werken uit in de Duin- en Bollenstreek.

Waterbeheersing

Deze werken zijn van groot belang voor de waterbeheersing en waterveiligheid in het gebied,stellen de gebiedspartners. Daarnaast komen ze ten goede aan of worden specifiek uitgevoerd ten behoeve van een duurzame, toekomstbestendige bollenteelt en de beoogde herstructurering en modernisering van de Greenport.

Weer

 • Woensdag
  16° / 12°
  10 %
 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
Meer weer