'Ketensamenwerking heeft tijd nodig, het is geen speeddaten'

Agrifirm Plant hecht veel waarde aan ketensamenwerking. 'Het biedt kansen om meerwaarde op de kaart te zetten die boven de gangbare prijs uitkomt. Bovendien is een product in een keten minder snel inwisselbaar', zegt Aart den Bakker, afzetmanager bij Agrifirm Plant.

%27Ketensamenwerking+heeft+tijd+nodig%2C+het+is+geen+speeddaten%27
© Twan Wiermans

Ketensamenwerking past Agrifirm Plant onder andere toe bij brouwgerst (bier en whiskey) en soja. Doel is het realiseren van financiële meerwaarde en het verbeteren van de kwaliteit van het product. Wanneer ketenpartijen bij elkaar aan tafel zitten, weten telers beter welke kwaliteit de afnemer wil hebben. Tegelijk krijgt de afnemer meer inzicht in het werk van de teler.

Is de teelt van brouwgerst voor Holland Malt de bekendste ketensamenwerking van Agrifirm Plant?

'Ja, die komt bij granen het meest in beeld. Agrifirm Plant heeft als enige partij in Nederland een stevige positie in de brouwgerstketen. Door samen te werken met lokale partijen realiseert Agrifirm Plant een goede premie voor de telers.'

Wat was bij de start het doel van deze ketensamenwerking?

'De intentie was om de moutindustrie dichter bij de teelt een plek te geven en dat is met de mouterij van Holland Malt gelukt. De ketensamenwerking helpt ons om een infrastructuur te bouwen en in stand te houden. We praten nu over 50.000 ton brouwgerst in de Eemshaven op korte afstand van de boeren. Dat zorgt voor lagere kosten.'

Wat is het voordeel voor de telers?
'Ketensamenwerking moet telers een plus opleveren. Dat kan omdat je een deel van het graan buiten de bulkstroom brengt. Het geeft tegelijk een stuk herkenning. Telers zijn bewuster bezig in de keten en dat maakt hun trotser.'

Wat is het voordeel voor de afnemers?

'De afnemers krijgen met ketensamenwerking een grotere zekerheid dat de grondstof aan hun voorwaarden voldoet. Als aan de voorkant de ingrediënten aan de eisen voldoen, smaakt het biertje steeds hetzelfde. Heineken zoekt partijen die een groot volume kunnen leveren. De bierbrouwer heeft als doel om in 2020 de helft van de grondstof duurzaam in te kopen. Zonder de samenwerking is de kans groter dat op termijn de brouwgerst uit Frankrijk wordt gehaald.'

Vraagt duurzaamheid bij ketensamenwerking om extra teelteisen?

'Bij een ketensamenwerking kun je goed uitleggen wat je doet. Het geeft de afnemer extra inzicht in de herkomst van de grondstof en voedselveiligheid. De afnemer kan dat gebruiken in de communicatie en marketing. We merken dat afnemers het belangrijk vinden om met de teelt in aanraking te komen en de lijnen kort te houden. Het geeft over en weer meer begrip. In de praktijk zien we geen extra teelteisen.'

Wanneer slaagt ketensamenwerking?

'Daarvoor is vertrouwen en betrokkenheid van twee kanten nodig. Je moet de intentie hebben om aan tafel te zoeken naar het gezamenlijk belang en samen problemen op willen lossen. Dat proces moet je tijd geven. Ketensamenwerking is geen speeddaten. Ketensamenwerking versnelt het ontwikkelproces. Daardoor kun je samen de keten op een hoger niveau brengen.'

Kunt u daar een voorbeeld van geven?

'Agrifirm Plant en Alpro willen samen de duurzame sojateelt in Nederland verder ontwikkelen en optimaliseren en zijn een ketensamenwerking opgestart om dit doel te realiseren. De teelt van soja in Nederland vraagt om rasontwikkeling en kennis over lokale teeltomstandigheden. Zo'n samenwerking doe je daarom niet voor een paar jaar.'

Wat zijn de plannen qua areaal?

'Ketensamenwerking begint vaak met een kleine productstroom, bij soja dit jaar bijna 100 hectare. Over een jaar of vijf willen we naar 1.500 hectare en 1.777 kilo eiwit per hectare. Door het op te schalen, kunnen we meer telers ervan laten profiteren. Er zit duidelijk potentie in het gewas. De 25 procent beste telers realiseert nu al een opbrengst die qua saldo gelijk is aan zomertarwe.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  22° / 11°
  20 %
 • Maandag
  20° / 11°
  45 %
 • Dinsdag
  23° / 11°
  20 %
Meer weer