Zeeland+achter+natuurontwikkeling+Braakman
Nieuws
© DIRK HOL

Zeeland achter natuurontwikkeling Braakman

Gedeputeerde Staten van Zeeland hebben in een reactie op een brief van ZLTO Terneuzen laten weten de huidige aanpak rond de natuurontwikkeling Braakman te handhaven.

ZLTO Terneuzen maakt zich grote zorgen om de natuurontwikkeling in de provincie. Ze ziet het betrekken van Braakman-Zuid bij het reeds gerealiseerde noordelijke gebied als aanleiding om haar bezorgdheid nogmaals voor te leggen aan Gedeputeerde Staten.

'Zeeland loopt in Nederland voorop met de realisatie van nieuwe natuur', zegt Annette Waverijn van ZLTO Terneuzen. 'Daarvoor heeft Staatsbosbeheer al veel cultuurgronden aangekocht of verworven. Een gevolg is dat de grondprijzen de pan uitrijzen en de landbouwcultuur verschraalt. Daar maken wij ons grote zorgen over.'

Natuurvisie

In haar brief aan Gedeputeerde Staten van Zeeland heeft ZLTO Terneuzen aangegeven het te betreuren dat goede cultuurgrond verloren gaat door de natuurontwikkeling Braakman-Zuid. Daarbij vreest zij dat het onderhouden van de terreinen wederom ter discussie komt te staan.

ZLTO Terneuzen beseft dat de procedures zijn doorlopen en onomkeerbaar zijn. Waverijn: 'Ons punt is dat doorontwikkeling van agrarische bedrijven steeds verder in de knel komt en het grondgebruik te maken heeft met toenemende versnippering en transportafstanden. Wij hebben GS daarom verzocht om onze overwegingen in de toekomst mee te nemen in de provinciale Natuurvisie, die eind 2016 ter vaststelling wordt voorgelegd aan Provinciale Staten.'

In de antwoordbrief van het GS-college wordt het provinciale natuurbeleid inclusief de uitgangspunten uiteengezet en verwezen naar keuzes ten aanzien van beheer en overlast die Provinciale Staten maken in het kader van de Natuurvisie.

Geen verrassing

Het college noemt als verzachtende omstandigheid het feit dat ten opzichte van de oorspronkelijke opgave de omvang van de gronden met circa 1.000 hectare is verkleind en dat de termijn voor totstandkoming van het Natuurnetwerk is verlengd naar afronding in 2027. Bovendien wordt bij realisatie van nieuwe natuurgebieden overlast tussen de nieuwe buren, landbouw en natuur zoveel mogelijk voorkomen, schrijft GS.

Voor ZLTO Terneuzen komt deze reactie niet als een verrassing. 'Of GS ons signaal gaan meenemen in het nieuwe beleid is afwachten. Positief is dat ze een uitgebreide reactie hebben gestuurd. Dat geeft ons de indruk dat onze afwegingen serieus in overweging worden genomen.'

Weer

 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  60 %
Meer weer