Onvoorstelbaar grote vraag naar vlees

Mag het een onsje meer varkensvlees zijn? Stel dat alle Aziaten daar elke week positief op antwoorden, dan zijn er wekelijks 4,6 miljoen vleesvarkens extra nodig. In vergelijking: in Nederland worden jaarlijks circa 14,5 miljoen varkens geslacht.

Onvoorstelbaar+grote+vraag+naar+vlees
© De Heus Voeders

Azië biedt met haar 4,4 miljard inwoners ongekende mogelijkheden wat betreft consumptie van dierlijke eiwitten. Met bijna 1,4 miljard inwoners spant China de kroon. Aanjager is de groeiende economie met de laatste jaren 'slechts' 7 procent erbij per jaar.

Inwoners van het platteland trekken massaal naar de steden om te gaan werken in de oprukkende industrie. Omdat ze meer geld te besteden krijgen, verandert hun consumptiepatroon. Ze willen meer dierlijke eiwitten eten. Deze toenemende luxe wordt voor steeds meer Chinezen realiteit. Daarom blijft de vraag naar varkensvlees de komende jaren stijgen.

Gesaneerde zeugenhouderij

Een bijzonder feit is de enorm gesaneerde zeugenhouderij in China. Als gevolg van slechte prijzen en rondwarende dierziekten stopten boerenbedrijven met enkele varkens afgelopen jaren massaal. Dit leidde tot een afname van de nationale zeugenstapel met circa 10 miljoen productiedieren, tien keer het aantal zeugen dat Nederland herbergt.

Desondanks is China nog steeds veruit het meest varkensrijke land ter wereld. In 2015 herbergde China ongeveer 41 miljoen van de naar schatting 100 miljoen zeugen wereldwijd. Met een productie van 55 miljoen ton varkensvlees per jaar is China ook mondiaal koploper (Wattagnet.com).

In de luwte van de economische grootmacht en varkensreus China voltrekt zich in verscheidende Aziatische landen dezelfde ontwikkeling. Zo zit Vietnam, met ongeveer 94 miljoen inwoners, economisch ook flink in de lift (een plus van 7 procent per jaar).

Meest zeugenrijke land

Daarbij is Vietnam na China en de Verenigde Staten het meest zeugenrijke land ter wereld. Met ruim 4 miljoen zeugen laat het landen als Brazilië, Rusland, Spanje en Duitsland achter zich. Als achtste belangrijkste zeugenland ter wereld volgt de Filipijnen met ruim 1,5 miljoen zeugen en ruim 102 miljoen consumenten. De groei van de economie is er echter wat gematigder, met 1 tot 2 procent per jaar.

De mogelijkheden om de consumptie te verhogen zijn ongekend. Een Chinees at in 2014 bijna 78 kilo vlees en vis, waarvan circa 25 procent varkensvlees (Euromonitor International). De verwachting is dat de consumptie van vlees en vis zal groeien naar een piek van ruim 100 kilo per Chinees per jaar.

Zonder een verschuiving tussen vleescategorieën zou dat uitkomen op een extra consumptie van ruim 5 kilo varkensvlees, oftewel 7 miljard kilo per jaar meer. Oftewel:75 miljoen slachtvarkens per jaar zijn nodig om aan die stijgende vraag uit China te voorzien. Dit is ongeveer vijf keer de jaarproductie van de Nederlandse varkensslachterijen.

Enorme impact

Een Vietnamees consumeerde in 2014 ongeveer 57 kilo vlees en vis, waarvan circa 35 procent varkensvlees. Een Filipijn consumeert jaarlijks ongeveer 70 kilo dierlijke eiwitten, waarvan 20 procent varkensvlees. De voorspelling is dat de varkensvleesconsumptie in beide landen minimaal 5 kilo per inwoner zal toenemen. Oftewel 960 miljoen kilo, wat overeenkomt met ruim 10 miljoen vleesvarkens.

Maar ook al zou elke Chinees, Vietnamees en Filipijn gemiddeld slechts één onsje meer varkensvlees per jaar gaan eten, dan heeft dat al een enorme impact op de vraag. Om de 1,6 miljard consumenten in die 'geringe' consumptiestijging te voorzien, zullen ongeveer 1,7 miljoen vleesvarkens per jaar extra geproduceerd moeten worden. Dit zou overeenkomen met ongeveer 12 procent van de jaarlijkse varkensvleesproductie in Nederland.

Om die onvoorstelbaar grote vraag naar vlees in te vullen zal de varkensproductie flink opgevoerd moeten worden. 'Door westerse kennis te delen met de Aziatische varkenshouders dragen wij bij aan het efficiënter produceren van biggen en varkensvlees', stelt Joost Belt van Royal De Heus. 'Wij merken bijvoorbeeld in Vietnam heel veel positieve energie om vooruit te komen.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  27° / 13°
  10 %
 • Woensdag
  28° / 15°
  10 %
 • Donderdag
  29° / 16°
  20 %
Meer weer