Tarwe+heeft+al+vroeg+behoefte+aan+stikstof
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Tarwe heeft al vroeg behoefte aan stikstof

Uit luchtopnames met drones blijkt dat wintertarwe al vroeg in het voorjaar de meeste stikstof opneemt bij hoge basisgiften.

Volgens CZAV-teeltadviseur Peter de Broekert is de opname van stikstof in wintertarwe het hoogst bij giften van 120 tot 150 kilo zuivere stikstof in de periode tussen 15 februari en 10 maart.

De Broekert gaf vorig week een rondleiding langs het demoperceel met objecten voor het onderzoeksprogramma 'Tarwe naar 15 ton'. Daarbij liet hij een luchtopname zien met per object een indicatie van de mate van stikstofopname.

Extra zwavel

In de demo liggen onder meer verschillende stikstoftrappen en ook objecten met extra zwavel, kali en sporenelementen. 'Voor stikstof geldt dat toedienen na begin mei in wintertarwe weinig toegevoegde waarde heeft', aldus De Broekert.

De teeltadviseur zegt dat niet duidelijk is tot wanneer het strooien van kali in wintertarwe nog nut heeft. Dit als antwoord op een vraag van een aanwezige tarweteler.

Goede bodemvoorraad

De Broekert: 'Voor kali geldt eigenlijk algemeen dat een tarwegewas altijd gebaat is bij een goede bodemvoorraad. Het aanvullen van die voorraad gaat nog steeds uitstekend en relatief goedkoop met een meststof als Kali-60.'

In het onderzoeksprogramma 'Tarwe naar 15 ton' vindt CZAV geleidelijk meer aanknopingspunten voor optimalisering van de tarweteelt. Het programma is enkele jaren gestart in samenwerking met kennisinstelling CropSolutions gestart.

Ziektevrij

De Broekert wijst erop dat voor een optimale productie op tijd zaaien, tussen 1 oktober en 1 november, onder goede bodemomstandigheden van belang is. 'Verder zijn hoge opbrengsten alleen mogelijk als een gewas ziektevrij blijft en niet legert.'

Een bewijs daarvoor laat hij nogmaals zien aan de hand van de luchtopname. 'Een demoperceel met ras Asano neemt relatief weinig stikstof op vanwege de aantasting door met name gele roest. In de gezonde objecten is de opname veel hoger.'

Weer

 • Vrijdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  18° / 8°
  20 %
 • Zondag
  19° / 10°
  40 %
Meer weer