RvS+wil+uitsluitsel+over+kleiner+Haringvliet
Nieuws
© VVV Hoeksche Waard

RvS wil uitsluitsel over kleiner Haringvliet

De Raad van State wil van het Hof van Justitie in Luxemburg weten of het Natura 2000-gebied Haringvliet terecht is verkleind.

Het rechtscollege wil antwoord op de vraag of het besluit van de Europese Commissie om de Leenheerenpolder niet langer aan te wijzen als Habitatrichtlijngebied, geldig is.

De Europese Commissie heeft in december 2014 besloten om de lijst van gebieden van communautair belang aan te passen. Zij heeft dit gedaan op verzoek van de staatssecretaris van Economische Zaken.

Op deze lijst staan gebieden die de Europese lidstaten moeten aanwijzen als Natura 2000-gebied. Door dit besluit hoort de Leenheerenpolder niet meer bij het Habitatrichtlijngebied Haringvliet en hoefde de staatssecretaris deze polder in april 2015 niet aan te wijzen als Natura 2000-gebied.

In strijd

De Vereniging Hoekschewaards Landschap stelde eerder dat het besluit van de Europese Commissie in strijd is met de Europese Habitatrichtlijn en daarom moet de Leenheerenpolder worden behouden als Natura 2000-gebied.

De Raad van State twijfelt of het besluit van de Europese Commissie in overeenstemming is met de Europese Habitatrichtlijn. Omdat alleen het Hof van Justitie uitsluitsel kan geven over de geldigheid van Europese besluiten, legt het rechtscollege een prejudiciële vraag voor aan het Hof.

Voorwaarden

De Raad van State vraagt zich in de eerste plaats af of is voldaan aan de strikte voorwaarden om een gebied de status van Habitatrichtlijngebied te ontnemen.

De Europese Commissie stelt in navolging van de staatssecretaris in haar besluit dat in 2004 een 'wetenschappelijke fout' is gemaakt bij de aanvankelijke aanwijzing van de Leenheerenpolder als Habitatrichtlijngebied, maar de Raad van State twijfelt daaraan.

Daarnaast wil het rechtscollege van het Hof van Justitie weten of de ecologische onderbouwing van het besluit van de Europese Commissie voldoet.

Schorsen

De Raad van State schorst de behandeling van de zaak in afwachting van de antwoorden van het Hof. Dit duurt ongeveer één tot anderhalf jaar.

Daarna zet de Raad van State de behandeling voort en een definitieve uitspraak doen.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer