Veerman%3A+afstand+boer%2Dmaatschappij+groeit
Nieuws
© NVT

Veerman: afstand boer-maatschappij groeit

De huidige liberalisering van het Europese landbouwbeleid is onhoudbaar. Dat zei Cees Veerman donderdag in zijn afscheidsrede voor Wageningen UR.

Door het huidige landbouwbeleid raakt de consument vervreemd van de producten van ons voedsel, betoogt Veerman volgens de nieuwssite Resource.

De licence to produce of misschien wel licence to exist van de boer is in het geding op een voedselmarkt met oneerlijke margeverdeling en nadelige effecten op natuur en milieu.

Veerman noemde de afschaffing van het melkquota als voorbeeld. Hierdoor stortten de melkprijzen in en groeide de mestproductie.

Tweedeling

De oud-minister voorziet een tweedeling in de landbouwsector. Enerzijds kiezen boeren voor schaalvergroting en lage kostprijs om zo voor de wereldmarkt te produceren.

Anderzijds ziet hij een groeiende groep multifunctionele boeren, die naast het agrarische bedrijf diensten verlenen op het gebied van natuurbeheer en toerisme.

Kringlopen

Beide groepen boeren moeten biologische kringlopen sluiten, onder meer voor de afzet van mest. Veerman denkt dat er een nieuw soort gemengd bedrijf zal ontstaan, waarin veehouders en akkerbouwers langjarige contracten afsluiten voor de mestafzet.

Het Europese landbouwbeleid moet sturing geven aan dit proces, zegt Veerman, die pleit voor een renaissance van de normatieve politiek. In zijn ogen ontberen onverantwoordelijke bankiers en consumenten een moreel kompas.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  18° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 8°
  60 %
 • Woensdag
  16° / 7°
  50 %
Meer weer