Zoetwaterbel+biedt+telers+zekerheid+en+extra+mogelijkheden
Interview
© Thijs Langeveld

Zoetwaterbel biedt telers zekerheid en extra mogelijkheden

Bollenteler Thijs Langeveld in Breezand heeft de afgelopen drie jaar meegewerkt aan praktijkproeven met zoetwateropslag in de bodem.

Langeveld is positief verrast door de resultaten en merkte dat het vak steeds meer interesse toonde in de nieuwe aanpak. Aanvankelijk proefde hij scepsis bij collega's over zijn deelname aan het project Spaarwater. 'Ze zagen liever dat het geld werd gestoken in een gemaal om bij droogte extra zoet water het gebied in te laten, terwijl dat juist minder nodig is als we het water langer kunnen vasthouden in de bodem.'

Waarom hebt u meegedaan aan de proeven?

'Van een collega hoorde ik dat ze een ondernemer zochten in Noord-Holland. Ik was sowieso al geïnteresseerd in ontwikkelingen rondom efficiënter gebruik van zoet water, ook vanwege de dreigende verzilting van het oppervlaktewater in deze regio. Gaandeweg de proef bleek dat er meerdere voordelen zitten aan een zoetwaterbel onder agrarische percelen.'

Welke voordelen zijn dat?

'De beschikbaarheid van zoet water wordt steeds schaarser. Deze aanpak maakt ons als agrariërs minder afhankelijk van externe factoren. Daarnaast zorgt een zoetwaterbel in combinatie met druppelirrigatie voor een veel efficiëntere waterbenutting dan beregenen met een haspel. Ook de teeltresultaten verbeteren, als de bemesting via de waterslangen wordt toegediend.'

Wat moet er nog meer gebeuren?

'Deze proeven bewijzen in elk geval dat het de moeite loont om verder te experimenteren met zoetwateropslag in de grond. Er valt nog veel kennis te vergaren. Ik zou bijvoorbeeld meer willen weten over de effecten van het innunderen van percelen. Daarnaast is een omslag in denken nodig, zowel bij de ondernemers als bij de waterbeheerders.'

Waar doelt u dan op?

'Bijvoorbeeld op de vaste gewoonte om na overmatige regenval zo snel mogelijk water uit het gebied te pompen of daar soms al flink op voor te sorteren. Dat kan averechts werken. Ten eerste verdwijnt zo kostbaar zoet water uit het gebied. Daarnaast bestaat het risico dat het zilte kwelwater meer optrekt in de sloot en zo het perceel binnendringt, doordat de druk van het zoete water is afgenomen.'

Maar telers willen logischerwijs vooral natte voeten voorkomen...

'Uiteraard moeten we steeds de consequenties van eventuele wateroverlast afwegen. Toch kunnen veel percelen meer water hebben dan soms wordt aangenomen. Tenminste als je niet als doel hebt om er direct weer met machines op te rijden. Het is goed om dat in de totale afweging mee te nemen als het gaat om goed kwantitatief waterbeheer.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  18° / 11°
  10 %
 • Woensdag
  17° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  30 %
Meer weer