Ammoniakmeting+beluchting+vrijloopstal
Nieuws
© Dairy campus

Ammoniakmeting beluchting vrijloopstal

Op verschillende bedrijven, waaronder de Dairy Campus, wordt het komend jaar de emissiefactor voor ammoniak uit een stal met een bodem waarin houtsnippers met mest wordt gecomposteerd. Daarbij wordt de zaagsellaag belucht.

In de nieuwe meetstal op Dairy Campus is deze week een beluchtingssysteem aangelegd met daarop een laag van 50 centimeter houtsnippers.

Het is een van de bedrijven waarmee de emissiefactor wordt bepaald. Om inzicht te krijgen in eventuele risico's voor melkkwaliteit wordt ook het aantal sporen van sporenvormende bacteriën gemonitord.

RAV-lijst

Voor een brede introductie van de vrijloopstal met een houtsnipperbodem is het van belang dat het een erkend emissiearm systeem is met een stalemissiefactor in het kader van Regeling ammoniak en veehouderij (Rav-lijst) in kilo ammoniakemissie per koe per jaar.

De afgelopen jaren zijn in het kader van de PPS Duurzame Zuivelketen (1.0) eerst verkennende boxmetingen gedaan, dit jaar gevolgd door een aantal stalmetingen.

Praktijkbedrijven

Het gemiddelde van vier praktijkbedrijven is 10 kilo ammoniak per koe per jaar. In een ligboxenstal is deze 13 kilo.

De voorlopige indicatie is dat de emissie uit de vrijloopstal met houtsnippers en een emissiearme vloer langs het voerhek in de stal 25 tot 40 procent lager is dan van een ligboxenstal met een roostervloer langs het voerhek.

Variatie

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het totale stikstofverlies uit de stal (ammoniak NH3, lachgas N2O, stikstofgas N2) nogal varieert, namelijk tussen 9 procent en 40 procent van de N-excretie.

Dit verlies hangt sterk af van het management van de bodem (soort en hoeveelheid strooisel, bewerking en beluchting). Ter vergelijking: voor een ligboxenstal ligt dat verlies rond de 9 procent.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  9° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 3°
  55 %
Meer weer