Dijksma%3A+ammoniakdata+zijn+goed
Nieuws
© Dirk Hol

Dijksma: ammoniakdata zijn goed

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken vindt dat er geen reden is om te twijfelen aan de meetdata van Wageningen UR waarop het huidige ammoniakbeleid is gebaseerd.

Dat antwoordt de bewindsvrouw in een brief aan de Tweede Kamer op vragen van Helma Lodders (VVD), Jaco Geurts (CDA) en Elbert Dijkgraaf (SGP). Dit na berichten in de media dat onderzoeker Jaap Hanekamp geen inzage kan krijgen in alle meetdata van Wageningen UR uit de onderzoeken naar de ammoniakemissie in de veehouderij.

Publicaties

Volgens Dijksma is over de emissiefactoren voor ammoniak meermaals wetenschappelijk gepubliceerd. Ook zijn de resultaten van de Nederlandse onderzoeken veelvuldig op internationale congressen besproken. Bovendien zijn de metingen waarop de emissiefactoren gebaseerd vele malen herhaald.

Verder wijst de staatssecretaris erop dat er tweemaal een internationale review van de wetenschappelijke onderbouwing is uitgevoerd.

Discussie

De discussie draait volgens Dijksma om onderliggende data van onderzoeken waarvan de verwerkte gegevens gepubliceerd zijn. Wageningen UR is wel bereid deze gegevens te overleggen maar de gegevens uit de jaren ’90 zijn echter niet meer beschikbaar.

Het is sinds 1 januari 2005 gebruikelijk om onderzoeksgegevens 5 jaar te bewaren, volgens de regels vanuit de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Van de meer recente metingen wil Wageningen UR wel aan Hanekamp tonen hoe met de basisgegevens de emissie is berekend.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
Meer weer