Utrecht+blijft+bij+eigen+plussenbeleid
Nieuws
© NVT

Utrecht blijft bij eigen plussenbeleid

Provincie Utrecht ziet geen aanleiding om het ontwikkelingsbeleid in de vorm van investeringsplussen voor grondgebonden agrarische bedrijven aan te passen.

Het feit dat buurprovincie Gelderland bezig is het plussenbeleid voor doorgroei van veehouderijen te heroverwegen, is volgens gedeputeerde Pim van den Berg (ruimtelijke ordening) nog geen aanleiding dit ook te doen.

Gelderland wil nadere voorwaarden stellen aan doorgroei van niet-grondgebonden bedrijven en aan alle bedrijfsontwikkeling die boven het bestemmingsplan uitstijgt.

Volksgezondheid

Grondgebonden bedrijven in Utrecht krijgen sinds 2013 de ruimte om zich te ontwikkelen tot 1,5 hectare. Doorgroei tot 2,5 hectare is mogelijk. Mits extra wordt geïnvesteerd in plussen op het gebied van milieu, dierenwelzijn, ruimtelijke kwaliteit en volksgezondheid.

Niet-grondgebonden bedrijven mogen alleen doorgroeien in delen van het zogeheten reconstructiegebied.

Zoals het er nu naar uitziet, hoeven Gelderse veehouders slechts op twee van de vier eerder genoemde thema's extra te investeren, tot 8 procent van de bouwkosten. In Utrecht moet op alle vier de thema's een extra inspanning worden verricht.

Evaluatie

Van den Berg doet zijn uitspraken naar aanleiding van de eerste twee bijeenkomsten over de evaluatie van de provinciale ruimtelijke structuurvisie. Die aanpassing moet later dit jaar haar beslag krijgen.

'Wat we in 2013 voor de landbouw hebben vastgelegd, blijft ongewijzigd. Mij hebben geen signalen bereikt dat Provinciale Staten dit beleid willen heroverwegen', zegt hij.

Reconstructiegebied

Alleen intensieve veehouderijen in het zogeheten reconstructiegebied lopen de kans met nieuwe voorwaarden te worden geconfronteerd.

Hoewel de rijksoverheid de reconstructiewet onlangs heeft ingetrokken, kan Van den Berg nog niet aangeven of en welke beleidsaanpassingen voor deze Utrechtse intensieve bedrijven gaan gelden.

Bestemmingsplannen

LTO Noord Utrecht is redelijk tevreden met het provinciale plussenbeleid. 'We kunnen er wel mee uit de voeten. Het betreft alleen bovengemiddeld grote bedrijven', zegt LTO-bestuurder Ben Apeldoorn.

'Voor de overige bedrijven is het belangrijk dat gemeenten hun bestemmingsplannen op orde houden, zodat ook voor hen bedrijfsontwikkeling mogelijk blijft.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  12° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  12° / 10°
  70 %
 • Donderdag
  13° / 8°
  70 %
Meer weer