Elf+gebieden+voor+windenergie
©

Elf gebieden voor windenergie

Het kabinet heeft na overleg met de provincies definitief elf gebieden aangewezen die geschikt zijn voor grote windmolenparken op land.

De provincies hebben zelf de gebieden voorgedragen die zij daarvoor het meest geschikt achten. Daarnaast kunnen de provincies ook een aantal locaties aanwijzen voor kleinere windparken.

De gebieden staan omschreven in de Structuurvisie Windenergie op Land, die de ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) vandaag naar de Tweede Kamer sturen.

Meer dan 100 megawatt

In de landelijke Structuurvisie gaat het om windparken van meer dan 100 megawatt. De provinciale structuurvisies wijzen gebieden aan voor windenergieprojecten kleiner dan 100 megawatt.

Al deze gebieden samen zijn nodig om een totaal vermogen van 6.000 megawatt in 2020 te realiseren. Het is nu aan de markt om de windprojecten daadwerkelijk te bouwen.

Aangewezen gebieden

De aangewezen gebieden zijn Eemshaven, Delfzijl, N33, Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen.

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer