Reactie+LLTB+op+structuurvisie+Sittard%2DGeleen
© Nieuwe Oogst

Reactie LLTB op structuurvisie Sittard-Geleen

De LLTB is het niet eens met de plannen van gemeente Sittard-Geleen om op de Kollenberg allerlei groenstructuren en grasbanen aan te leggen.

Het gebied is een open akkerbouwgebied dat is ingericht als hamsterkernleefgebied. Door deze maatregelen gaat dit gebied als akkerbouwgebied en als hamsterkernleefgebied verloren.

Dat schrijft LLTB-afdeling Sittard in haar reactie op de ontwerp structuurvisie van gemeente Sittard-Geleen.

Huiskavel respecteren

Ook vindt de LLTB het belangrijk dat de huiskavel van rundveebedrijven wordt gerespecteerd en niet wordt doorsneden door groenstructuren. Want als dat gebeurt, is er voor deze bedrijven minder toekomstperspectief.

Een ander aandachtspunt is het aanleggen van nieuwe landschapselementen. Afdeling Sittard vraagt de gemeente dit in overleg met de aanliggende grondeigenaren te doen.

Bietenlaadplaats

Elders in de provincie zijn voorbeelden bekend waar de gemeente zonder overleg met naastgelegen boeren groen aanlegde waardoor bietenlaadplaatsen niet meer bereikbaar waren of waardoor het uitzicht bij perceelsuitritten werd ontnomen.

Dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Ter inzage

De ontwerp-groenstructuurvisie ligt tot en met 28 maart ter inzage. Reacties moeten uiterlijk 28 maart bij de gemeente binnen zijn en kunnen gericht worden aan: Gemeente Sittard-Geleen, ter attentie van het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Weer

 • Zaterdag
  14° / 9°
  30 %
 • Zondag
  13° / 13°
  90 %
 • Maandag
  13° / 9°
  20 %
Meer weer