%27Prijzen+agrarische+producten+gaan+stijgen%27
Nieuws
© NVT

'Prijzen agrarische producten gaan stijgen'

Na een zwak jaar voor de agrarische sector verwacht ABN Amro dat de prijzen voor agrarische producten weer gaan stijgen.

Waar de prijzen in 2015 met 10 procent daalden, nemen deze in 2016 met gemiddeld 1,5 procent toe. Voor 2017 wordt een prijsstijging van respectievelijk 2,0 procent verwacht.

Reden voor de stijging is verbeterde sentiment, groei van de wereldhandel en positiever ondernemersklimaat in eigen land door het economisch herstel. Voor het komend jaar ziet ABN Amro de exportwaarde van agrarische producten toenemen.

Door de lagere eurokoers zijn agrarische producten buiten de eurozone in trek.

Tegelijkertijd vertonen de grondstofprijzen en de prijzen voor de belangrijkste agrarische exportproducten (zuivel, vlees, bloemen, groenten en fruit) een lichte stijging. Dat betekent dat de export in 2016 weer een positieve bijdrage levert aan de groei van de gehele sector.

Melkprijs stijgt

Positief is de bank over de vooruitzichten voor de melkveehouders, groenten- en fruittelers. De melkprijs die in 2015 nog een vrije val maakte, zal in de tweede helft van volgend jaar weer stijgen als gevolg van mondiale vraagtoename.

Onduidelijkheid rondom de fosfaatwetgeving zal nog tot extra productie leiden. Gelijktijdig zorgen lagere (voer)kosten in 2016 voor een redelijk jaar voor melkveehouders.

Fruit en groente

Groenten- en fruittelers zijn prijstechnisch grotendeels afhankelijk van wat er elders wordt geproduceerd. Door lagere productievolumes binnen Europa zullen de prijzen voor fruittelers stijgen.

De branche zal de komende jaren de prijzen zien aantrekken, mede door verdere ontwikkeling van gesloten ketens.

Varkens-, kalfs- en rundvlees

De afnemende vraag en het ruime aanbod van onder meer varkens-, kalfs- en rundvlees drukte het afgelopen jaar flink op de vleesprijs, stelt ABN Amro.

De komende jaren daalt met name de prijs voor het kalfsvlees verder vanwege een verzadigd consumptiepatroon en de vergrijzing. Dit laatste zorgt ook voor de lagere rundvleesprijs, waar ook de verdringing via importstromen een rol speelt.

Een daling van productie zorgt bij Nederlandse varkenshouders voor een licht herstel in de tweede helft van 2016. Deze prijsstijging zet door in 2017 als gevolg van de varkenscyclus.

Maar het blijft volgens ABN Amro lastig om een gezond en stabiel rendement in de varkensbranche te waarborgen. De verwachting is dan ook dat de afvalrace doorzet.

Pluimvee

Na een goed jaar neemt ook bij de pluimveehouders het volume vleeskuikens af. Na jaren van prijsgroei zal deze in 2016 afvlakken om in 2017 te stabiliseren. Het stijgende aandeel in conceptproductie zorg hier echter voor handhaving van de prijzen op relatief hoog niveau.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer