%27NVWA%2Drapportage+geeft+geen+re%C3%ABel+beeld+van+bollensector%27
Nieuws
© KAVB

'NVWA-rapportage geeft geen reëel beeld van bollensector'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) signaleert dat 55 procent van de bloembollentelers de regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen naleeft. 'Het geeft een vertekend beeld', zegt adjunct-directeur André Hoogendijk van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB).

Waar gaat het vooral fout bij de gewasbescherming in de bollensector?

'De problemen doen zich vooral voor bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen onkruid met een toelating in Nederland en vaak ook in de bloembollensector, maar niet voor het gewas waarin ze worden toegepast. Het is bekend dat in de kleinere teelten het beschikbare pakket aan onkruidmiddelen vaak ontoereikend is. Deze teelten zijn voor chemiefabrikanten economisch gezien niet aantrekkelijk genoeg.'

Geeft de NVWA-rapportage een reëel beeld van de hele sector?

'De NVWA heeft voor de in december verschenen rapportage 'Nalevingsindicatie bloembollen 2014' hoofdzakelijk monsters genomen in de kleinere teelten. Tulp is de grootste teelt en vertegenwoordigt bijna de helft van het areaal bloembollen. Maar 7,3 procent van de monsters is in de tulpenteelt genomen, terwijl juist daar de regels goed worden nageleefd. Door de focus van de NVWA op de kleine teelten geeft de rapportage geen eerlijk beeld van de hele sector.'

Wat is wel een reëel percentage?

'Afgaande op de arealen van de diverse bolgewassen zou 80 procent een getrouwer beeld geven, schat ik in. Vanuit handhavingsoogpunt is de werkwijze van de NVWA wel te begrijpen. Je controleert natuurlijk daar waar het mis kan gaan. Per slot van rekening controleert de politie ook eerder op een drukke weg dan op een stille weg, maar het nalevingspercentage heeft geen relatie met de teelt als geheel.'

Hoe nu verder?

'De KAVB wil zich niet verschuilen achter statistiek en ziet de rapportage van de NVWA als extra aanmoediging om door te gaan met het op orde brengen van het middelenpakket voor de bloembollensector. We hebben vorig jaar een actieplan opgesteld om de teelt van bollen verder te verduurzamen.
'De sector wil af van oneigenlijk gebruik van middelen en gepuzzel met etiketten. De KAVB werkt samen met fabrikanten en distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en met het Loket Kleine Toepassingen van de NVWA om toch genoeg middelen voor de sector beschikbaar te krijgen. In 2015 heeft dit onder meer geleid tot nieuwe toelatingen voor onkruidmiddelen. We zetten als sector erop in om bij een volgende steekproef van de NVWA aanmerkelijk beter te scoren.'

Weer

 • Dinsdag
  18° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  19° / 8°
  10 %
 • Donderdag
  16° / 12°
  70 %
Meer weer