CBS%3A+iets+meer+melkkoeien+op+stal
Nieuws
© Jan van Liere

CBS: iets meer melkkoeien op stal

Van de melkkoeien in Nederland liep vorig jaar 69 procent in de wei. Dat is 1 procent minder dan in 2013, geeft het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) aan.

Vooral melkveehouders met minder dan veertig melkkoeien stuurden de dieren vaak de wei in. Ook in de typische veenweidegebieden waar veel grasland is te vinden, komen de melkkoeien naar verhouding vaak in de wei.

Er was in 2014 voor bijna 1,1 miljoen melkkoeien weidegang, tienduizend minder dan een jaar eerder.

Weidegang

Doordat het aantal melkkoeien met ongeveer vijftigduizend steeg, is het aantal dat op stal werd gehouden met veertigduizend sterker gestegen dan het aantal dat buiten liep, meldt het CBS.

Het aandeel melkkoeien met weidegang was in 2001 nog 90 procent. Van de melkveehouders paste vorig jaar 76 procent een vorm van weidegang toe.

Bedrijfsgrootte

De bedrijfsgrootte speelt een belangrijke rol bij de keuze om het vee te laten grazen, geeft het CBS aan. Bij bedrijven met minder dan veertig melkkoeien kiest 94 procent voor weidegang. Bij de grote bedrijven met 160 melkkoeien of meer is dat 49 procent.

Bij de grotere bedrijven bemoeilijkt de bedrijfsvoering het toepassen van weidegang. Boeren gebruiken hier vaker melkrobots en meestal wordt op deze bedrijven de koe ongeveer drie keer per dag gemolken. Hiervoor moet ze doorgaans wel in de stal zijn.

Melkgevende koeien

Het CBS beschikt alleen over de weideganggegevens van melkgevende melkkoeien. Hierdoor zijn geen cijfers over deelweidegang beschikbaar, waaronder informatie over jongvee.

Het aandeel koeien dat buiten komt, hangt ook af van het gebied waar ze worden gehouden. In de typische veenweidegebieden in het westen van Nederland (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) lopen relatief de meeste melkkoeien in de wei.

Grasland

De grond daar is vooral geschikt voor grasland. Als akkerbouw beter mogelijk is, lopen er minder melkkoeien in de wei, weet het CBS. Dat doet zich voor in de Noordelijke en de Oostelijke en Centrale weidegebieden; Gelderland en de provincies ten noorden ervan.

Beduidend minder koeien staan in de wei in het Zuidelijk weidegebied. Dat betreft vooral Noord-Brabant met naar verhouding veel intensieve veehouderij, blijkt uit het CBS-overzicht.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  26° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  30° / 15°
  10 %
 • Vrijdag
  32° / 16°
  10 %
Meer weer