Dijksma%3A+%27Convenant+Weidegang+herzien%27
Nieuws
© Mike Schellart

Dijksma: 'Convenant Weidegang herzien'

Staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) wil de afspraken die zijn gemaakt in het Convenant Weidegang 'herzien'. Dat schrijft zij in een reactie op vragen van VVD-fractie over fosfaatrechten en grondgebondenheid.

Naast de maatregelen om grondgebondenheid te stimuleren wil Dijksma wil 'het grondgebonden karakter van de melkveehouderij verder versterken'. Daarom wil ze ook het Convenant Weidegang dat met de sector is gesloten, openbreken.

'Ik heb toegezegd de ambitie voor weidegang te verhogen naar 80 procent in 2020. Ik wil hiertoe de afspraken die gemaakt zijn in het kader van het Convenant Weidegang herzien', aldus de staatssecretaris.

LTO: weiden geen plicht

LTO Nederland is voorstander van koeien in de wei, maar tegen een verplichting op weidegang. 'Of koeien wel of niet de wei in gaan, moet een ondernemerskeuze blijven', zegt voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij.

'We zien veel liever een stimulans, zoals nu in de vorm van een extra vergoeding vanuit de markt voor weidezuivel.'

Beeldvorming

Romijn wil de beeldvorming tegengaan dat steeds meer melkkoeien het hele jaar op stal staan. Het percentage weidegang lag vorig jaar op 77,8 procent.

'Het CBS becijferde eind vorig jaar dat in 2013 meer koeien in de wei liepen dan in het voorgaande jaar. De inspanningen van de sector om weidegang voor de koeien te behouden lijken effect te hebben, luidde toen de conclusie.'

Initiatiefnota

Romijn reageerde deze week op een initiatiefnota van SP, D66 en GroenLinks om verplichte weidegang in de wet vast te leggen.

Weer

 • Dinsdag
  9° / -1°
  20 %
 • Woensdag
  9° / -1°
  10 %
 • Donderdag
  9° / 1°
  10 %
Meer weer