LEI%3A+landbouwafval+als+energiebron
Nieuws
© nieuwe oogst

LEI: landbouwafval als energiebron

Hoe duurzaam het verbouwen van gewassen als bron voor energie is, staat al jaren ter discussie. Een potentieel aantrekkelijk alternatief is de inzet van afval en residuen uit de land- en bosbouw, meldt LEI Wageningen UR.

Het gebruik van afval en andere residuen heeft mogelijk ook effecten op landgebruik, biodiversiteit en voedselzekerheid. De extra inkomsten uit de verkoop ervan vormen een stimulans om de productie van gewassen en hout uit te breiden.

Het LEI heeft onderzocht wat de effecten zijn van grootschalige inzet van restanten uit de landbouw op landgebruik en voedselzekerheid.

Landgebruik

Het gebruik van gewassen voor de productie van energie kan leiden tot indirecte veranderingen van landgebruik met als gevolg broeikasgasemissies en aantasting van biodiversiteit.

Ook kan de extra vraag naar gewassen leiden tot hogere voedselprijzen en verslechtering van de voedselzekerheid.

Gewassen

Een aantrekkelijk alternatief is het gebruik van afval en andere residuen uit de land- en bosbouw, zoals stro, doppen, schillen en pitten.

Diverse studies tonen volgens het LEI aan dat het duurzame potentieel voldoende is om een aanzienlijk deel van de toekomstige vraag naar biomassa voor energieproductie te dekken.

Veevoer

Deze studies houden rekening met theoretische, technische en economische factoren die het potentieel van residuen beperken. Ook houden ze rekening met de toekomstige vraag naar afval en residuen voor andere toepassingen, zoals productie van papier en gebruik als veevoer.

De studies nemen ook aan dat een deel van residuen uit de landbouw op het veld moet achterblijven om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.

Biobrandstoffen

De Europese Commissie heeft daarom eerder dit jaar besloten om in de Richtlijn Hernieuwbare Energie het aandeel biobrandstoffen gemaakt uit landbouwgewassen te limiteren tot 7 procent van het totale gebruik van transportbrandstoffen.

Weer

 • Woensdag
  19° / 10°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 11°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 10°
  20 %
Meer weer