Collectieven+starten+koepel+BoerenNatuur%2Enl
Nieuws
© Water, Land en Dijken

Collectieven starten koepel BoerenNatuur.nl

Alle veertig agrarische collectieven bundelen zich in een landelijke organisatie onder de naam BoerenNatuur.nl.

Tijdens het collectievenberaad stemden ze gisteren in met de oprichting van de landelijke organisatie, dat zich zal vestigen in Utrecht.

BoerenNatuur.nl gaat onder meer zorgen voor het genereren en uitwisselen van kennis op het gebied van agrarisch natuur-, landschap- en waterbeheer, het beheer van beheerpakketten en het beheer en ontwikkeling van ICT-systemen.

Gesprekspartner

De organisatie zal op deze terreinen de gesprekspartner zijn voor landelijke overheden en maatschappelijke organisaties. Een belangrijke taak voor de nieuwe organisatie is bovendien landelijke communicatie over agrarisch natuur-, landschaps- en waterbeheer.

Als rechtsvorm kiest BoerenNatuur.nl voor de federatieve vereniging, met als leden de veertig collectieven. Een bestuur van twaalf personen, gevormd door een vertegenwoordiger vanuit iedere provincie namens de collectieven in die provincie, vormt het zwaartepunt van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de organisatie.

Bestuur

Het bestuur wordt geleid door een, nog te benoemen, boventallig voorzitter. Momenteel worden de collectieven door Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) begeleid in hun professionaliseringstraject. SCAN is een tijdelijke projectorganisatie en zal in de loop van 2016 worden opgeheven.

BoerenNatuur.nl neemt de taken van SCAN over en blijft agrarische collectieven stimuleren en faciliteren tot effectief agrarisch natuurbeheer, landschapsbeheer en waterbeheer. BoerenNatuur.nl werkt hierin nauw samen met belangenorganisaties als LTO, natuur- en landschapbeherende organisaties, provincies en waterschappen.

Weer

 • Dinsdag
  9° / 2°
  85 %
 • Woensdag
  10° / 8°
  95 %
 • Donderdag
  6° / 2°
  70 %
Meer weer