ING%3A+export+drijft+groei+agrarische+sector+op
Nieuws
© ING

ING: export drijft groei agrarische sector op

Het productievolume in de agrarische sector groeit volgend jaar naar verwachting 1 procent. 'De export is de drijvende kracht achter die groei', meldt Cor Bruns van de ING. 'Maar ook binnenlands zijn er voldoende signalen dat de afzet verder groeit.'

Ook voor de lange termijn zijn de vooruitzichten voor de sector gunstig. 'De land- en tuinbouw is onmisbaar voor de Nederlandse economie', stelt Bruns als ING Sectormanager Agrarisch.

'De sector vult de wereldwijd groeiende vraag naar gezonde en gevarieerde voeding in en innovatie en duurzaamheid maken Nederland tot gidsland.'

Akkerbouw en glastuinbouw

Voor de akkerbouwers is het productiejaar 2015/2016 begonnen met bovengemiddeld hoge prijzen voor zowel consumptieaardappelen als uien. Het exportseizoen is rustig begonnen, want het uitvoervolume ligt nog 3 procent achter bij dat van 2014/2015.

'Het aantal uitvoermarkten blijft groeien. Dat geldt ook voor de glastuinbouw. Voor kwekers van tomaten, komkommers en paprika was 2015 een prima jaar, vooral dankzij teeltproblemen buiten Nederland', weet Bruns.

Onvoorspelbaar

Wat 2016 betreft is de areaalontwikkeling nog onduidelijk en weersomstandigheden blijven onvoorspelbaar, benadrukt de sectormanager.

'De sierteeltsector liet in 2015 een gemengd beeld zien, met flinke exportgroei voor bloemen, maar een tegenvallende ontwikkeling bij potplanten. Ondanks de lagere prijzen voor potplanten verbetert het rendement, ook in 2016, door lagere energiekosten.'

Varkenshouderij

In de intensieve veehouderij haalden houders van vleesvarkens en vooral zeugen in 2015 slechte rendementen. Het aanbod zal in 2016 afnemen en kunnen de prijzen weer stijgen; conform het principe van de varkenscyclus.

'De hoge mestkosten blijven een punt van zorg en drukken de rendementen', geeft Bruns aan.

Pluimveehouderij

Pluimveehouders hebben een goed jaar achter de rug. Voor legpluimveehouders zullen volgend jaar de gemiddelde prijzen en rendementen lager uitkomen, maar mede dankzij dalende voerkosten boven het gemiddelde blijven.

Melkveehouderij

Voor melkveehouders wordt voor 2016 een geleidelijke stijging van de melkprijs voorzien, verwacht de sectormanager. Die groei kan gemiddeld 5 procent boven het langjarig gemiddelde en 10 procent boven die van 2015 uitkomen.

'Lagere voerkosten, een gunstige eurokoers en een verder stijgende internationale vraag spelen de melkveehouder in de kaart. De fosfaatwetgeving zorgt echter voor het uitblijven van verdere productiegroei.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  16° / 11°
  50 %
Meer weer