WUR%2Dprofessor%3A+transitie+landbouw+nodig
Nieuws
© Waddenacademie

WUR-professor: transitie landbouw nodig

Om het klimaatprobleem een halt toe te roepen, is naast energietransitie een doorbraak in de landbouw noodzakelijk. Dat vindt professor Pier Vellinga van Wageningen UR (WUR).

'We moeten naar een andere landbouw met gemengde bedrijven, lokale productie en een gezonder dieet met minder dierlijke eiwitten', stelt Vellinga.

Hij vertelt dat donderdag op het symposium ter gelegenheid van zijn emeritaat als hoogleraar Klimaatverandering, water en veiligheid aan Wageningen University.

Temperatuurstijging

Met het einde van de klimaattop COP21 in zicht concludeert Vellinga dat de afspraken die worden gemaakt een goede aanzet zijn om de wereldwijde temperatuurstijging beneden de twee graden Celsius te houden.

'Het is alleen onvoldoende en te laat om klimaatschade te vermijden. Parijs gaat wel voor een doorbraak op het gebied van hernieuwbare energie zorgen. Maar hierna moet er voor het klimaat meer aandacht uitgaan naar landbouw, grondgebruik en voedsel.'

Plantaardige eiwitten

De landbouw moet daarbij van de energietransitie leren. Met een verdere intensivering van de landbouw en een efficiencyslag is het wereldvoedsel- en broeikasgasprobleem niet op te lossen. 'We hebben een doorbraak nodig', zegt Vellinga.

'Een verandering van strategie van kwantiteit naar kwaliteit en kringlopen. Nog steeds investeren er jonge boeren in intensivering, maar eigenlijk zou de energie moeten gaan naar een gemengd bedrijf, het sluiten van kringlopen en naar meer plantaardig voedsel. Als consumenten overschakelen op een gezonder dieet met minder dierlijke en meer plantaardige eiwitten, is genoeg voedselproductie voor de wereld mogelijk met veel minder uitstoot van broeikasgassen.'

Klimaat

Vellinga was ruim acht jaar hoogleraar in Wageningen. Daarnaast was hij hoogleraar Klimaatverandering en maatschappelijke implicaties aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Voordat Vellinga werd aangesteld aan Wageningen University, werkte hij al met Wageningse onderzoekers samen op het gebied van voeding en klimaat. Vellinga blijft actief op gebied van landbouw en klimaat. Zo gaat hij bij de Waddenacademie verder werken aan zilte landbouw en is hij voorzitter van Urgenda.

Weer

 • Zondag
  15° / 9°
  50 %
 • Maandag
  15° / 8°
  50 %
 • Dinsdag
  15° / 8°
  50 %
Meer weer