Boeren+betalen+meer+voor+waterschap
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Boeren betalen meer voor waterschap

De belastingtarieven van de waterschappen voor boeren stijgen volgend jaar gemiddeld met 3,7 procent. Dat meldt de Unie van Waterschappen, die een eerste prognose voor 2016 heeft gemaakt.

Bij de berekening is uitgegaan van een agrarisch bedrijf met opstallen met een WOZ-waarde van 400.000 euro (in 2014), 40 hectare niet- bebouwde grond en afvalwater met een vervuilingswaarde van drie vervuilingseenheden.

Gezinnen

Gezinnen met een eigen woning betalen volgend jaar naar verwachting gemiddeld 5 euro meer. Dat is een stijging van 1,5 procent. Dat is minder dan een half procent boven de inflatie (1,2 procent). Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar 315 euro aan waterschapsbelasting.

De tarieven zijn nog niet vastgesteld, maar de voorstellen die nu worden besproken geven de trend duidelijk aan. De gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is, zet ook in 2016 door.

Regionale verschillen

Huub Hieltjes, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: 'Waterschappen hebben, binnen wettelijke kaders, de ruimte om democratische keuzes en afwegingen te maken die men voor het eigen gebied nodig acht.'

'De keuzes die een waterschap maakt hangen af van de inrichting van het gebied: Is het hoog- of laaggelegen? Is er snel kans op wateroverlast of juist sprake van droogte? Is het verstedelijkt gebied of meer landelijk? Het zijn allemaal factoren die invloed hebben op de kosten van het waterbeheer. De waterschapsbelasting varieert dan ook per regio.'

Weer

 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  15° / 12°
  70 %
Meer weer