LTO: extra regels PAS voorbarig

Aanscherping van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor de landbouw is eenzijdig en veel te voorbarig. Dat stelt LTO Nederland op het voornemen van de overheid extra maatregelen in te voeren om de uitstoot van stikstof terug te dringen.

Mike Schellart De provincies zijn al gestart met de voorbereidingen om extra emissiebeperkende maatregelen in te voeren. Het ministerie van Economische Zaken heeft zelfs al een groslijst voor de veehouderij opgesteld. Genoemd worden onder meer: beperking van de meststof ureum, aanscherping stalmaatregelen, sanering bedrijven nabij Natura 2000-gebieden, aanscherping voerspoor. Ook voor andere sectoren worden suggesties gedaan. Concreet zijn ze nog niet.
De PAS is nu vier maanden van kracht. ‘We zijn amper begonnen met de PAS, en nu al schermt de overheid met extra maatregelen’, reageert coördinator Gerbrand van ‘Klooster van LTO Nederland. ‘Boeren vragen zich af: ‘Waartoe dient dit allemaal? Terwijl we weinig hebben teruggezien van de maatregelen die we nu al nemen.’ Daarmee schep je onrust, en dat schaadt het vertrouwen.’
De landbouw heeft met de provincies en het Rijk afgesproken dat ze een extra inspanning levert om emissies terug te dringen. Daarvoor krijgt de sector ontwikkelruimte terug.
De veehouderij is voorlopig de enige sector die stikstofuitstoot in en rond natuurgebieden vermindert, bovenop de maatregelen die de hele land- en tuinbouw al doorvoert.

Geen onderbouwing

LTO vindt het daarom nu veel te vroeg voor extra maatregelen, omdat er nog geen enkele onderbouwing of concrete aanwijzingen zijn voor extra maatregelen. Wel zijn er knelpunten rond diverse Natura 2000-gebieden, maar die worden veroorzaakt door de ruimte die prioritaire projecten als wegenbouw opslokken.
Nu al extra maatregelen invoeren voor de landbouw wijst LTO dan ook af. Mochten die toch nodig zijn, dan moet daar in de volle breedte naar worden gekeken, ook bij sectoren.
Van ‘t Klooster: ‘En dat op basis van oorzaken. Vervolgens kijk je naar de mogelijkheden om daar wat aan te doen. Nu wordt er weer een richting op gekeken, naar de veehouderij. Dat is niet evenwichtig.’

Weer

 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  20 %
Meer weer