LTO%3A+te+vroeg+voor+extra+maatregelen+PAS
Nieuws
©

LTO: te vroeg voor extra maatregelen PAS

Omdat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) nog maar enkele maanden van kracht is, is het te vroeg om extra maatregelen te nemen om de uitstoot van stikstof verder terug te dringen.

Dat stellen LTO Nederland, de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP).

Wanneer uit de evaluatie van de PAS in 2016 zou blijken dat het programma onvoldoende effect heeft, wil de overheid extra maatregelen nemen om de uitstoot van stikstof nog verder te terug te dringen.

Terugdringing

Volgens LTO en de andere partijen is de PAS op 1 juli van dit jaar van kracht geworden en richt zich op terugdringing van de uitstoot van stikstof (ammoniak). Vooral veebedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden hebben er mee te maken.

De effecten van de PAS zullen voor het eerst in het najaar van 2016 worden geëvalueerd.

Extra maatregelen

In het bestuurlijk overleg eind 2014, tussen het Interprovinciaal Overleg (provincies) en de ministeries van EZ en I&M, is de afspraak gemaakt om voor 2017 alvast extra maatregelen te ontwikkelen. Mochten de doelstellingen voor 2016 niet worden gehaald.

Bij dat overleg zat de veehouderij niet aan tafel en de sector is pas op 22 oktober van dit jaar geïnformeerd over die plannen. De sector is van mening dat dit omgekeerde wereld is.

Stikstof

De extra maatregelen voor 2017 zouden bovenop de maatregelen komen die de landbouw nu al neemt. De veehouderij is voorlopig de enige sector die concreet zorgt voor extra vermindering van emissie van stikstof in en rond natuurgebieden.

Dat gebeurt bovenop de maatregelen die de hele land- en tuinbouw al doorvoert tegen stikstofuitstoot.

Gemaakte afspraken

De sector roept de overheid op om zich te houden aan de gemaakte afspraken. Ze vraagt aan de overheid gelegenheid om de maatregelen uit te voeren in ruil voor ruimte om te ontwikkelen.

Ook wil de sector zich kunnen focussen om met andere sectoren te komen tot een vergelijkbaar convenant zoals is afgesloten tussen de overheid en de veehouderij.

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer