Beheerplan+Natura+2000%2Dgebied+vastgesteld
Nieuws
© Wikimedia

Beheerplan Natura 2000-gebied vastgesteld

Het Zuid-Hollandse provinciebestuur en het ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben het definitieve beheerplan voor het Natura 2000-gebied Duinen Goeree en Kwade Hoek op Goeree-Overflakkee vastgesteld.

Tegen het definitieve beheerplan is tot en met 4 september 2015 beroep mogelijk bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beheerplan ligt van 27 juli tot en met 4 september ter inzage op verschillende locaties, waaronder het Provinciehuis in Den Haag

Duinen Goeree en Kwade Hoek is een natuurgebied waar stuifduinen, slikken, brede stranden en bos elkaar afwisselen.

Zo is Kwade Hoek een voorbeeld van natuurlijke kustaangroei in Nederland, met schorren, slikken, stranden, aangroeiende duinen en vochtige duinvalleien.

Zout water

Kwade Hoek ligt buitendijks en regelmatig stroomt het zoute water via geulen en kreken ver het gebied in. Grote stukken land komen onder water te staan. Dat zorgt voor een variatie aan zoete en zoute plekken.

Ook voor vogels is Duinen Goeree en Kwade Hoek een gewild gebied,stellen de provincie en het ministerie.

Het Beheerplan biedt dan ook bescherming aan negentien soorten, zoals lepelaar, wulp, aalscholver en strandplevier.

Maatregelen

Voor elk Natura 2000-gebied wordt een beheerplan gemaakt. Daarin staat welke maatregelen worden genomen om de natuur van een gebied te beschermen.

Ook staat erin welke activiteiten er in en rondom het gebied mogen plaatsvinden en waarvoor een eventuele vergunning nodig.

Weer

 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
Meer weer