Boeren+Rhoon+willen+praten+over+inhoud
Nieuws
© Roel Dijkstra

Boeren Rhoon willen praten over inhoud

Zeven boeren die moeten wijken voor het Buijtenland van Rhoon, hebben nog geen vertrouwen in provincie Zuid-Holland. Zij willen een gesprek over hun eigen boerenplan en vrezen nog altijd voor planschade.


De boeren werden deze week verrast met het bericht dat provincie Zuid-Holland drie kwartiermakers heeft aangesteld die een gebiedscoöperatie moeten formeren.

De gebiedscoöperatie moet volgens het advies van oud-landbouwminister Cees Veerman de omvorming van boerengrond naar natuur en akkernatuur invullen. Daarbij is ook een rol toebedeeld voor de boeren als beheerder van het gebied.

Bezoek

Daarom bracht gedeputeerde Han Weber deze week een bezoek aan de Rhoonse boeren. Hij stelde dat de kaders voor het natuur- en recreatieproject vast liggen. Dit tot ongenoegen van de boeren die op verzoek van voormalig gedeputeerde Govert Veldhuijzen een eigen boerenplan lieten opstellen door de natuurorganisatie Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC).

'Cees Veerman heeft daar 85 procent uit overgenomen, maar een terugkoppeling over ons plan het hem of de provincie hebben we nooit gevoerd', stelt akkerbouwer Adjan Vos, voorzitter van de Vereniging Agrarische Belangen IJsselmonde.

Top-down

'En nu worden weer kwartiermeesters aangesteld zonder dat wij het weten of zonder ons te consulteren wie dat worden. Dit is geen bottom-up aanpak, maar top-down.'

'Wij willen niet dwarsliggen, maar in gesprek met de provincie over de inhoud en het VNC-plan. Dat zou niet aan de eisen van de Planologische Kern Beslissing (PKB) voldoen, maar een inhoudelijk gesprek daarover is er nooit geweest, terwijl Provinciale Staten dit plan hebben omarmd', vervolgt Vos.

'Wij willen graag antwoord krijgen wat er aan ons plan bijgesteld moet worden om het een succes voor iedereen te maken. We worden op deze manier weer twee jaar terug geworpen. Het hele circus lijkt weer op nieuw te beginnen. Wij denken dat natuur en boeren prima met ons plan samen kan.'

Planschade

De boeren vrezen ook voor planschade, omdat hun gronden drie jaar geleden als 'natuur' zijn bestempeld. 'Die gronden moeten in het bestemmingsplan worden teruggezet naar agrarisch met natuur en recreatief medegebruik', stelt Vos. 'Als dit namelijk niet gebeurt, zal 600 hectare grond afgewaardeerd moeten worden van agrarisch naar natuur.'

Geen enkele boeren kan dan in het gebied blijven. 'Wij verliezen hierdoor onze financiële positie in de duurzame bedrijfsvoering en kunnen onmogelijk het advies van Veerman uitvoeren.'

Weer

 • Maandag
  20° / 11°
  10 %
 • Dinsdag
  22° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  21° / 9°
  10 %
Meer weer