Steeds+minder+werkenden+land%2D+en+tuinbouw
Nieuws
© Boerenverstand

Steeds minder werkenden land- en tuinbouw

In de land- en tuinbouw werkte in Nederland in 2000 1 op de 33 mensen. Dat was vorig jaar naar schatting 1 op de 50. Ook het aantal bedrijven in de land- en tuinbouw daalde, meldt LEI Wageningen UR.

De groei van het productievolume schommelt de laatste jaren rond de 1 procent, de ontwikkeling van de agrarische prijzen laat een grote variatie zien. Deze en andere economische ontwikkelingen blijken uit het Landbouw-Economisch Bericht (LEB).

De bruto productiewaarde van de land- en tuinbouw daalde vorig als gevolg van lagere prijzen van agrarische producten. De netto toegevoegde waarde per arbeidskracht in Nederland is desondanks hoger dan in ons omringende landen.

Inkomen

Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in de land- en tuinbouw raamt het LEI op 52.000 euro in 2014. Dat is nog wel hoger dan de vijfjarige gemiddelden in de periode 2001-2005 en 2006-2010.

De huidige inkomens worden behaald met een beduidend groter bedrijf dan begin deze eeuw.

Glas en vee

In de (glas)tuinbouw en intensieve veehouderij kromp het aantal bedrijven vanaf de eeuwwisseling in totaal 53 procent. In de grondgebonden sectoren - akkerbouw en graasdierhouderij - bleef de afname beperkt tot 21 procent.

De sterke daling in de (glas)tuinbouw en intensieve veehouderij heeft volgens het LEI onder meer te maken met beleid op het gebied van milieu en dierenwelzijn en de marktontwikkelingen (afzetmogelijkheden en prijzen).

Grondgebonden

Voor de grondgebonden sectoren resulteerden de meer gunstige marktomstandigheden in gemiddeld redelijke inkomens. Ook waren de perspectieven positief, mede door de afschaffing van de melkquotering, weet het LEI.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  18° / 8°
  20 %
 • Zondag
  19° / 10°
  40 %
Meer weer