LEI%3A+export+groeit%2C+inkomen+daalt+fors
© Jan van Liere

LEI: export groeit, inkomen daalt fors

De exportwaarde van land- en tuinbouwproducten steeg vorig jaar 9% naar € 72,8 miljard. Het inkomen in de agrosector daalde fors, blijkt uit het Landbouw-Economisch Bericht 2012 van het LEI.

Het aantal agrobedrijven daalde tot iets boven de 70.000. De milieubelasting van de agrosector laat een uiteenlopend beeld zien en een groter deel van het inkomen wordt besteed aan voedsel, geeft het Landbouw Economisch Instituut (LEI) aan.

De effecten van de recessie voor het agrocomplex zijn kleiner dan voor de gemiddelde Nederlandse sector. De toegevoegde waarde van het agrocomplex steeg in de laatste paar jaar, terwijl die van de totale Nederlandse economie afnam met 1%.

Export groeit weer

De export groeide in 2011 fors. Ook de export van wat meer conjunctuurgevoelige producten als bloemen en zuivelproducten bleef goed op peil. De Europese Unie is nog altijd de belangrijkste exportmarkt voor de Nederlandse agrarische producten.

Inkomens fors gedaald

Het voor 2011 geraamd inkomen is aanmerkelijk lager dan in 2010. Vooral de sterk gestegen kosten drukken de inkomens. Naar schatting komt 20% van de bedrijven op een inkomen uit van nul of minder, dit zijn vooral bedrijven in de glastuinbouw en de legpluimveehouderij.

Aan de andere kant van het spectrum zijn de bedrijven, ook zo’n 20% van het totaal, die meer dan een ton verdienen. Grofweg zijn het de grotere bedrijven die – over een langere periode bezien – een hoger inkomen weten te realiseren dan kleine bedrijven.

Voedingsuitgaven stijgen

De laatste jaren besteden de Nederlanders een iets groter deel van hun inkomen aan voeding. Dat is vooral het gevolg van de gestegen prijzen. Opvallend is de nog altijd sterke groei van de afzet van biologische producten, weet het www.lei.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Export_agrosector_groeit_maar_inkomen_daalt_fors.htmLEI.

• Klik voor complete overzicht op bijgesloten pdf

Weer

 • Vrijdag
  22° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  18° / 8°
  20 %
 • Zondag
  19° / 10°
  40 %
Meer weer