Verlaging gewicht mestmonsters

Staatssecretaris Sharon Dijksma verlaagt per 1 juli het minimale gewicht voor mestmonsters van 650 gram naar 500 gram. Hierdoor wordt het aantal monsters dat laboratoria niet mogen verwerken, fors lager. Analyses van monsters die voor 1 juli zijn genomen en aanvankelijk te licht waren bevonden mogen alsnog worden geregistreerd.

Verlaging+gewicht+mestmonsters
© Nieuwe Oogst

Doordat ieder mestmonster minimaal 650 gram moest wegen, werd tussen de 4 procent en 21 procent van de mestmonsters geweigerd. De mestgehalten worden vervolgens op forfaitaire wijze berekend. Hierdoor kunnen ondernemers schade oplopen.

Akkerbouwers die mest met lage gehalten aanwenden, kunnen worden geconfronteerd met een boete, doordat ze alsnog met de forfaitaire norm moeten rekenen. Zo zouden ze op papier te veel dierlijke mest kunnen aanvoeren. Dit terwijl de afnemer van mest hier helemaal niets aan kon doen.

Gaten boekhouding

Ook voor veehouders kan dit onaantrekkelijk zijn, wanneer zij juist mest met hoge gehalten afvoeren. Als het bijbehorende mestmonster wordt afgekeurd, moeten ze rekenen met de lagere, en daarmee ongunstige, forfaitaire normen. 'Hierdoor krijgen ze gaten in hun mineralenboekhouding. Dat kan hoge boetes betekenen', stelt Harry Kager, specialist Water & Bodem van ZLTO.

Aan de andere kant zou dit fraude in de hand kunnen werken, doordat kwaadwillende partijen moedwillig zorgen voor te weinig mest in de verpakking, waardoor ze de in dit geval juist gunstige forfaitaire waarden kunnen gebruiken.

LTO, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en loonwerkersbond Cumela hebben de verschillende opties om dit probleem te tackelen op een rijtje gezet en aan het ministerie aangeboden.

Hoewel de optie om het analyseren van alle mest, zonder minimum gewicht, goed scoorde, koos Dijksma voor het verlagen van het gewicht van het mestmonster van 650 naar 500 gram.

Hierdoor kan 99 procent van de mest worden geanalyseerd. Dit sluit ook aan bij de NEN-norm 7430, die voor het voorbehandelen van mest wordt gehanteed en waar ook 500 gram als minimum gewicht geldt.

Niet de dupe

Cumela, TLN en LTO zijn blij met deze maatregel. Wel is volgens LTO van belang dat ondernemers die buiten hun schuld om de dupe zijn geworden van de regelgeving voor 1 juli niet worden geconfronteerd met boetes. Het kan immers voorkomen dat mestmonsters voor 1 juli niet zijn geanalyseerd en nu ook niet meer geanalyseerd kunnen worden. In een dergelijk geval mogen goedwillende ondernemers niet in de problemen komen.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer