LTO%3A+op+maat+bemesten+met+hogere+normen
Nieuws
© ZLTO, monique jansen

LTO: op maat bemesten met hogere normen

LTO Nederland komt met een voorstel dat akkerbouwers en groentetelers op basis van individueel maatwerk hogere aanvoernormen voor mineralen mogen gebruiken.

Doel is op de bedrijven via equivalente ofwel vervangbare maatregelen ruimte te creëren voor hogere aanvoernormen van met name stikstof en fosfaat.

LTO-beleidsmedewerker Harry Kager gaf deze week een toelichting op het voorstel tijdens de open dag van CZAV en Proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat.

Achteruitgang bodemvruchtbaarheid

Aanleiding voor de inspanning van LTO, onder aanvoering van vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra, en ook de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) is de zorg om achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid en de opbrengsten van gewassen vanwege de gebriuiksnormen in het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn.

De equivalente maatregelen waarover de sector met de overheid onderhandelt, zijn alternatieven voor de reguliere regelgeving met hetzelfde milieueffect. ‘De maatregelen zijn vrijwillig, gelden landelijk voor alle grondsoorten en sluiten aan bij de roep om maatwerk voor mineralen’, zegt Kager.

Opbrengstafhankelijke normen

De eerste maatregelen die door Wageningen UR zijn doorgerekend, betreffen extra opbrengstafhankelijke normen voor zowel stikstof als fosfaat. Dit is een aanvulling op de regeling voor stikstofdifferentiatie die er al is voor enkele akkerbouwgewassen op kleigronden.

Daarnaast vraagt LTO om meer stikstofruimte voor telers die kunstmest, mineralenconcentraat of dunne fractie gebruiken als vervanger voor drijfmest. Dit om de uitspoeling van mineralen te beperken. Een laatste concrete voorstel is verhoging van de normen voor stikstof en fosfaat bij rijenbemesting in maïs.

• Lees meer hierover deze week in Nieuwe Oogst

Weer

 • Donderdag
  17° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  17° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  15° / 12°
  70 %
Meer weer