Waterkwaliteit verbetert, maar actie blijft nodig

Uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit in de landbouwspecifieke wateren langzaam verbetert. De helft van de meetlocaties in deze gebieden voldoet echter nog niet aan de normen van de Kaderrichtlijn Water (KRW), meldt de Unie van Waterschappen (UvW).

Waterkwaliteit+verbetert%2C+maar+actie+blijft+nodig
© nieuwe oogst

Naast de negatieve effecten voor de planten en dieren die in het water leven, kan het gevolgen hebben voor de recreatie, voedselveiligheid en diergezondheid, stelt de UvW.

Verder kan de Europese Commissie sancties opleggen als Nederland de KRW-doelen niet haalt. Maatregelen blijven daarom nodig om de waterkwaliteit op orde te brengen, blijkt uit een rapport van Deltares.

Oppervlakte water

Het deze week verschenen rapport 'Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater' beschrijft de situatie tot en met 2013. Het gaat om een tussenrapportage en opvolger van het rapport dat Deltares in 2012 publiceerde.

'Het positieve bericht is dat uit de meetresultaten blijkt dat de waterkwaliteit op de meeste landbouwspecifieke wateren langzaam verbetert en dat het mestbeleid hieraan bijdraagt', constateert de UvW.

Stikstof en fosfor

Het slechte nieuws is volgens de unie dat er op een aantal meetlocaties sprake is van een verslechtering. In de jaren 2011 tot en met 2013 voldoet tussen de 40 en 60 procent van de meetlocaties niet aan de normen voor stikstof en fosfor in het water.

'Bij een nat jaar zijn de resultaten slechter dan in een droog jaar. Bij natte omstandigheden vindt er namelijk meer uit- en afspoeling plaats van meststoffen.'

Maatregelen blijven nodig

Er zijn maatregelen nodig zijn om de waterkwaliteit verder te verbeteren, verklaart de UvW.

'Dat betekent dat de maatregelen die zijn afgesproken in het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en de voorwaarden die verbonden zijn aan de derogatie die Nederland kreeg, moeten worden uitgevoerd.'

Deltaplan

In de gebieden waar de waterkwaliteitsdoelen niet worden gehaald, moet de agrarische sector via de aanpak van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer aanvullende maatregelen nemen. De waterschappen willen de agrarische sector daarbij helpen.

'Voor het stimuleren van maatregelen op gebied van landbouw en water is in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) jaarlijks 65 miljoen euro beschikbaar. Een belangrijk deel daarvan is door middel van cofinanciering afkomstig van de waterschappen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  10° / 3°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 2°
  20 %
 • Vrijdag
  11° / 4°
  70 %
Meer weer