Spaarwater+helpt+droogte+overbruggen
Nieuws
© Spaarwater

Spaarwater helpt droogte overbruggen

De bollen- en aardappeltelers in Noord-Nederland die deelnemen aan project Spaarwater beschikken over voldoende water om deze periode te overbruggen. Dat ondanks de aanhoudende droogte, meldt de projectbegeleiding Acacia Water.

Door regenwater van hun perceel in de herfst en winter op te vangen en op te slaan in de diepe ondergrond onder het perceel, kunnen zij voor beregening uit hun eigen bron putten en verminderen zo het risico op oogstverlies.

Zoetwaterbeschikbaarheid

Project Spaarwater is er op gericht om boeren minder afhankelijk te laten zijn van de wateraanvoer uit het IJsselmeer en de Rijn. Op vier locaties in Noord-Nederland wordt zelfvoorzienende zoetwaterbeschikbaarheid op perceelniveau getest.

De focus ligt op de Waddenregio, omdat afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting hier een bedreiging vormen voor de economische positie van de landbouw.

Oogstverliezen

Na een droog voorjaar en met uitblijvende neerslag in het vooruitzicht grijpen veel boeren naar beregening om oogstverliezen te voorkomen. Voldoende water is essentieel voor een optimale oogst.

Op twee locaties in Breezand (NH) en Borgsweer (Gr) worden systemen getest waarmee in natte perioden regenwater uit het landbouwperceel via de bestaande drainage wordt opgevangen.

Bodemlaag

Het water wordt ondergronds opgeslagen in een diepe bodemlaag. In de droge periode wordt het water zuinig gebruikt doormiddel van druppelirrigatie. Spaarwater loopt nog door tot en met begin 2016.

Acacia Institute is penvoerder van project Spaarwater dat wordt uitgevoerd door onder meer Acacia Water, DLV Plant en Broere Beregening.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
 • Maandag
  6° / 3°
  70 %
 • Dinsdag
  9° / 4°
  70 %
Meer weer