Nieuwe+Oogst+kent+vele+voorgangers
Nieuws
© NVT

Nieuwe Oogst kent vele voorgangers

Nieuwe Oogst bestaat deze week tien jaar. Eén weekblad voor alle leden van de land- en tuinbouworganisaties in Nederland was heel lang geen vanzelfsprekendheid.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw gaven de voorlopers van de huidige LTO-organisaties elk hun eigen ledenbladen uit. In totaal ging het om zes verschillende titels die wekelijks verschenen in totaal zestien edities.

Het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité (KNLC), de algemene standsorganisatie, spande de kroon met het aantal uitgaven.

Leden van zeven regionale KNLC-organisaties kregen De Landbode in de bus, voor elke regio een eigen editie.

In Friesland verscheen het Fries Landbouwblad, in de drie zuidelijke provincies was dat het ZLM Land- en Tuinbouwblad. En KNLC'ers in de Veenkoloniën kregen de Landbouwcourant voor de Veenkoloniën.

De grootste standsorganisatie, de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuinders Bond (KNBTB) stuurde alle leden wekelijks het blad Boer en Tuinder.

Het verscheen in vier edities, voor West-Nederland (LTB), voor Midden-Oost en Noord-Nederland (ABTB), voor Noord-Brabant en Zeeland (NCB) en voor Limburg (LLTB).

De Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (NCBTB) voorzag de leden van informatie door middel van Ons Platteland. In Friesland verscheen Ons Friese Platteland.

In Friesland ligt vermoedelijk ook de basis van de oudste rechtsvoorganger van Nieuwe Oogst. De Friese Mij voor Landbouw gaf al in 1886 de titel Mededelingen en Berichten uit.

In 1988 kwam aan die verdeeldheid grotendeels een einde. Zo'n zeven jaar voordat LTO Nederland werd gevormd, besloten de drie landelijke organisaties één gezamenlijk blad uit te geven.

Het was hun eerste grote samenwerkingsproject. Voor de uitgave van het nieuwe weekblad Oogst werd stichting Agripers opgericht. De redactie was gevestigd in een eigen kantoor in Den Haag.

Het magazine Oogst bracht, vergeleken met de eerdere bladen, de algemene en vaktechnische informatie op meer journalistieke wijze. De 'oude' organisatiebladen bleven overigens wel bestaan, zij het afgeslankt, voor de informatie uit de organisaties.

Ze verschenen als bijlage bij Oogst. Het Fries Landbouwblad (later Het Landbouwblad) en het ZLM Land- en Tuinbouwblad bleven daarnaast bestaan als nieuws- én ledenblad.

Tien jaar geleden verscheen het eerste nummer van Nieuwe Oogst. De regionale organisatiebladen en het magazine Oogst, dat ruim zestien jaar bestond, werden vervangen door een krant met een meer actueler inslag en meer ruimte voor regionaal nieuws en voor berichtgeving uit de organisaties.

Lees zaterdag in Nieuwe Oogst meer over de historie van het ledenblad.

Lees ook
Nieuwe Oogst bestaat 10 jaar

Patrick Bramer

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  19° / 11°
  50 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
Meer weer