LTO+Noord+Drenthe%3A+let+op+waterhuishouding
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO Noord Drenthe: let op waterhuishouding

Het peilbeheer in Natura 2000-gebieden moet de toepassing van drainage en beregening op agrarische percelen erbuiten niet in de weg zitten.

Deze waarschuwing geeft LTO Noord Drenthe af aan formateur Henk Brink van een nieuw College van Gedeputeerde Staten in Drenthe. Problemen met de waterhuishouding in een natuurterrein moeten in dat gebied zelf worden opgelost.

Technieken als drainage en beregening rond deze gebieden moeten mogelijk blijven, stelt voorzitter Arend Steenbergen van LTO Noord Drenthe.

'Belemmering van optimale productie op landbouwgrond buiten Natura 2000-gebieden grijpt in op de belangen van agrariërs. Dit zal een negatieve invloed hebben op het draagvlak voor het beleid en natuur in het algemeen.'

Aandachtspunten

LTO Noord gaat er vanuit dat het nieuwe college het beleid en de dossiers van de vorige periode, ook nu weer als uitgangspunt neemt.

Andere aandachtspunten zijn volgens LTO Noord onder andere het stimuleren van kennisontwikkeling, agrarisch onderwijs en innovatie voor het verder ontwikkelen van een duurzame bedrijfsvoering.

Gebiedsprocessen

Ook de mogelijkheden voor agrarische bedrijven om zich te blijven ontwikkelen en het stimuleren van gebiedsprocessen zijn volgens LTO Noord van belang.

'Wij bevelen deze onderwerpen van harte aan bij het nieuwe provinciebestuur. Samen met hen willen wij zorgen voor een leefbaar platteland in Drenthe', verzekert Steenbergen.

Weer

 • Zaterdag
  7° / 4°
  30 %
 • Zondag
  8° / 4°
  10 %
 • Maandag
  7° / 1°
  20 %
Meer weer