%27Coalitie+voortzetten+met+nieuwe+accenten%27
Nieuws
© Nieuwe Oogst

'Coalitie voortzetten met nieuwe accenten'

De huidige coalitie van VVD, D66, CDA en GroenLinks in Utrecht voorzetten, is de beste optie voor de vorming van een nieuwe provinciaal bestuur, stellen informateurs Gerard Schouw (D66) en Arjen Gerritsen (VVD).

Dat is het advies van de informateurs, na de eerste informatieronde voor provincie Utrecht. Ook is het advies om de komende periode de focus te leggen op uitvoering van het ingezette beleid met kleine accentwijzigingen op het gebied van voornamelijk duurzaamheid en energietransitie en economie aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

In opdracht van de twee grootste partijen, VVD en D66, hebben de informateurs maandag hun rapport afgerond en aangeboden aan hun opdrachtgevers.

Draagvlak

VVD-fractievoorzitter Arthur Kocken: 'Voor de VVD is het goed om te zien dat er breed draagvlak is voor het in gang gezette beleid. Ik zie uit naar de gesprekken met de Staten over de nieuwe onderwerpen en de onderhandelingen met D66, CDA en GroenLinks.'

Voorman Niels Hoefnagels (D66): 'Ik ben blij dat de lijn van het advies van de informateurs overeenkomt met de wensen van D66. Hierbij gaat het vooral om een aantal verschuivingen van het bestaande beleid en het advies om een beknopt coalitieakkoord op te stellen.'

Advies

Afgelopen woensdag zijn informateurs Schouw en Gerritsen in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van alle fracties. Op basis van deze gesprekken hebben ze een advies uitgebracht.

In het advies staat verder de aanbeveling om de Staten te inspireren om een meer proactieve rol in te nemen en werk te maken van de betrokkenheid van inwoners, partners en bedrijven. Ten slotte wordt aangegeven dat de omvang van het huidige college (vier gedeputeerden) zo kan blijven.

Collegeprogramma

D66 en VVD hebben CDA en GroenLinks uitgenodigd om een nieuw collegeprogramma op te stellen. Beide informateurs zijn gevraagd om ook in het aankomende traject deze rol op te pakken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  27° / 20°
  80 %
 • Zaterdag
  25° / 19°
  80 %
 • Zondag
  26° / 18°
  60 %
Meer weer