Heerema%3A+Buijtenland+alsnog+in+Kamer
Nieuws
© NVT

Heerema: Buijtenland alsnog in Kamer

Tweede Kamerlid Rudmer Heerema (VVD) roept zijn collega's op alsnog het burgerinitiatief tegen de aanleg van het Buijtenland van Rhoon te bespreken in Haagse parlement.

Heerema deed vorige week tijdens een procedurevergadering het voorstel om dat burgerinitiatief, en daarmee het Buijtenland van Rhoon, tijdens een Algemeen Overleg (AO) in de Tweede Kamer te behandelen. Daarbij zouden de initiatiefnemers, de Polderkinderen Sharona en Mariëlle de Klerk, worden gehoord.

'Ik kreeg helaas alleen steun van het CDA, andere partijen waren afwezig of stemden tegen, waaronder PvdA, D66 en PvdD', meldt Heerema.

Kans

Heerema wil, net als Jaco Geurts, dat de Polderkinderen de kans krijgen hun verhaal te doen in Den Haag. 'Na een Algemeen Overleg kunnen er immers moties worden ingediend.'

'Nu krijgen ze de kans om hun verhaal in een bijzondere procedure te doen, maar dat is meer voor de bühne, wij kunnen dan geen moties indienen of beleid bijschaven. Dat is zonde en daarom hoop ik alsnog op steun van mijn collega's om dit te bespreken in een AO.'

Niet-ontvankelijk

Het burgerinitiatief tegen de omvorming van de 600 hectare polder in natuur en recreatie, werd twee weken geleden door de Tweede Kamercommissie Beroepsschriften & Burgerinitiatieven niet-ontvankelijk verklaard.

Redenen hiervoor waren dat bij een aantal handtekeningen ongeldig was, omdat gegevens als telefoonnummer, huisnummer en mailadres ontbraken. Ook was de kwestie de afgelopen jaren al eerder een de orde geweest, een voorwaarde. De Tweede Kamer nam eind 2013 een motie van Heerema aan om het Buijtenland anders in te vullen.

Heerema is niet eens met de motivatie van de commissie. 'We hebben niet inhoudelijk gesproken over de Planologische Kernbeslissing (het pakket eisen waaraan het project moet voldoen). Daarom heb ik dan ook een AO aangevraagd.'

Verstandig

De VVD'er staat nog altijd achter zijn beslissing om de motie in te dienen. 'Het is juist heel verstandig geweest dat mijn motie ingediend is en een brede steun heeft gekregen. Door die motie is de natte natuur uit het plan geschrapt en is er meer mogelijk met betrekking tot landbouw dan in het eerdere plan.'

'Stel je voor dat die motie niet was ingediend, dan was de landbouwgrond omgezet in natte natuur, was het burgerinitiatief nog steeds niet ontvankelijk geweest en waren de oude plannen gewoon doorgedrukt. Ik ben dus bijzonder blij dat ik de plannen een heel eind in de goede richting heb kunnen krijgen.'

Weer

 • Zaterdag
  21° / 18°
  20 %
 • Zondag
  26° / 14°
  70 %
 • Maandag
  25° / 16°
  60 %
Meer weer