Totale+emissie+hoger+dan+werd+verondersteld
Nieuws
© nieuwe oogst

Totale emissie hoger dan werd verondersteld

De berekende ammoniakemissies in Nederland blijven dalen, maar de totale emissie blijkt groter te zijn dan eerder was verondersteld.

Dat komt doordat de emissies steeds nauwkeuriger worden berekend en doordat bronnen waar eerder geen rekening mee werd gehouden toch belangrijk zijn.

Zo blijkt dat er per varken meer ammoniak wordt uitgestoten dan aanvankelijk was verondersteld. Ook blijkt mest meer stikstof te bevatten als het op het land wordt gebruikt.

Luchtverontreiniging

Die blijkt uit de definitieve emissiecijfers van grootschalige luchtverontreinigende stoffen in Nederland over de periode 1990-2013. Die zijn samengebracht in de Emissieregistratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De ammoniakemissies over de periode van 1990 tot en met 2013 zijn herberekend: de uitstoot blijkt over de gehele reeks van jaren ongeveer 15 kiloton per jaar hoger dan eerder berekend.

Daarmee is de uitstoot meer dan het maximum dat Europese Unie hieraan sinds 2010 stelt. Naar verwachting wordt het emissieplafond in de komende jaren gehaald.

Compost

Als gevolg van de nieuwe inzichten zijn bepaalde emissiefactoren nauwkeuriger berekend. Zo blijkt dat de bijdrage van wegverkeer hoger is dan eerder gedacht. Ook wordt nu de uitstoot van ammoniak meegenomen die vrijkomt door gewassen terwijl ze rijpen en na de oogst.

Hetzelfde geldt voor de ammoniakuitstoot bij het gebruik van compost op het land en het slib van rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  20 %
Meer weer