Regeling+voor+schade+Vliegveld+Lelystad
Nieuws
© Studio Kastermans

Regeling voor schade Vliegveld Lelystad

Staatsecretaris Mansveld van Infrastructuur & Milieu, de stichting Club Direct Omwonenden (CDO), provincie Flevoland en Luchthaven Lelystad hebben overeenstemming bereikt over een schaderegeling voor agrariërs wanneer de luchthaven wordt uitgebreid.

Later deze maand ondertekenen de partijen het convenant 'Voedselveiligheid en nadeelcompensatie in de omgeving van Lelystad Airport'.

De stichting CDO die de agrariërs rond het vliegveld vertegenwoordigt, is tevreden met het bereikte resultaat. Die opstelling laat volgens gedeputeerde Jaap Lodders zien 'dat we met de omgeving een zorgvuldig proces hebben doorlopen'.

Tegelijk heeft het CDO-bestuur een dubbel gevoel over de overeenkomst. 'De ondertekening van het convenant is een belangrijke zaak voor de agrarische ondernemers. Maar eigenlijk zitten wij helemaal niet te wachten op uitbreiding van het vliegveld. Ons woon-werk- en leefklimaat gaat daar zonder twijfel onder lijden', zegt vice-voorzitter Monique Verhoeven.

Open Oor

Volgens Verhoeven heeft de CDO bij het ministerie en andere overheden een open oor gevonden voor hun zorgen.

'Het convenant is het resultaat van de inspanning van velen en wordt gezien als een zeer belangrijk onderdeel van de uitbreiding van het vliegveld.'

Via het convenant wordt gewaarborgd dat de agrarische bedrijfsvoering in de pas kan lopen met de toenemende vliegbewegingen. Verhoeven: 'Met de rapportages die worden opgesteld kan worden aangetoond wat de kwaliteit van onze producten is.'

Monitoren

Omdat er onvoldoende inzicht is in de eventuele effecten van vliegverkeer op de landbouwgewassen, is afgesproken dat een onafhankelijk bureau de gewassen in de praktijk gaat monitoren.

Aan die monitoring is een nadeelcompensatieregeling gekoppeld. De termijn waarbinnen de agrariërs de eventuele schade moeten melden is vastgesteld op vijftien jaar.

Weer

 • Dinsdag
  8° / 5°
  50 %
 • Woensdag
  6° / 2°
  60 %
 • Donderdag
  6° / 1°
  70 %
Meer weer