VNC%3A+miljoenen+niet+alleen+voor+Buijtenland
Nieuws
© Vereniging Nederlands Cultuurlandschap

VNC: miljoenen niet alleen voor Buijtenland

Adjunct-directeur Egbert Jaap Mooiweer van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC) vindt het nog steeds vreemd dat er voor de aanleg van het Buijtenland van Rhoon 88,5 miljoen euro beschikbaar is.

'Goed te lezen dat de provincie afspraken wil maken met boeren over zelfrealisatie van akkernatuur en akkerranden', reageert Mooiweer op de uitleg van projectleider Bert Jacobs van provincie Zuid-Holland over de financiën van het Buijtenland van Rhoon.

'Als er al sprake is van een verwarrend beeld dan komt dat door de provincie zelf door onvolledige en inconsistente informatie verstrekt. Nota bene op een WOB-verzoek (Wet Openbaar heid Bestuur).'

Volgens Mooiweer is de 88,5 miljoen euro niet alleen beschikbaar voor het Buijtenland van Rhoon (600 hectare), maar ook om de natuur en recreatie in de Schiezone en de Vlinderstrik (150 hectare) aan te leggen.

Onuitvoerbaar

Ook blijft de adjunct-directeur bij zijn bewerking dat het plan financieel, maatschappelijk en politiek onuitvoerbaar is. 'Dat komt omdat men vast blijft houden aan het vigerende bestemmingsplan, terwijl het advies van Veerman benadrukt dat het bestemmingsplan, dat de gehele polder tot natuur bestemd, tijdelijk buiten werking moet worden gesteld.

'Dit om als de herinrichting van het gebied heeft plaatsgevonden per gebiedsdeel een passende herbestemming vast te stellen.'

PKB

Ook vindt hij het interessant dat de provincie stelt dat het boerenplan 'Levend Buijtenland van Rhoon' van VNC niet binnen de gestelde eisen Planologische Kernbeslissing (PKB) valt. 'Maar dat het plan en daarin gestelde natuurdoelen wel integraal deel uit maakt van advies Veerman en zowel het plan als het advies de PKB als uitgangspunt hebben genomen. Laat dat helder zijn.'

Hij wijst ook op uitspraken van staatssecretaris Sharon Dijksma. 'Niet voor niets constateert zij dat het onderzoek van Veerman en het VNC-plan dicht bij elkaar liggen en de in het verleden gemaakt fout van top-down benadering niet nogmaals gemaakt moet worden.'

Twijfels

Mooiweer betwijfelt verder of het provincie plan goedkoper wordt als Zuid-Holland blijft vasthouden aan de bestemming natuur bij wijziging van nat naar droog.

'Verwervingskosten blijven, inrichtingskosten zullen aanmerkelijk lager zijn, maar beheer hoger. Tot in lengte van jaren, omdat voor deze natuurdoelen intensief beheer plaats moet vinden door agrariërs in plaats van de natuur op zijn beloop laten.'

Rekening

'En het klopt dat ik doe voorkomen dat er veel geld is uitgegeven zonder dat er ook maar iets gerealiseerd', besluit Mooiweer.

'En die rekening zal op de huidige werkwijze alleen voor grondaankoop al op lopen naar ruim 50 miljoen bij 91.000 euro per hectare. Dan is er 71 miljoen uitgegeven zonder dat er inrichting heeft plaatsgevonden en afspraken zijn gemaakt over beheer met wie dan ook.'

Weer

 • Dinsdag
  5° / 0°
  40 %
 • Woensdag
  5° / 0°
  20 %
 • Donderdag
  4° / 0°
  70 %
Meer weer