Kamer%3A+Buijtenland+%27creatief%27+invullen
Nieuws
© Foto: Red Polders Rhoon

Kamer: Buijtenland 'creatief' invullen

De 600 hectare natuur en recreatie voor het Buijtenland van Rhoon moet in lijn met het advies van Cees Veerman een 'creatieve invulling' krijgen.

Daarvoor pleiten de Tweede Kamerleden Rudmer Heerema (VVD) en Lutz Jacobi (PvdA) in een motie die donderdag is ingediend. De kans dat de motie volgende week wordt aangenomen is groot, omdat de PvdA en VVD een meerderheid in de Tweede Kamer vormen.

Hoe die creatieve invulling concreet eruit moet zien, staat niet omschreven in de motie. Wel wijzen Heerema en Jacobi op het advies van oud-landbouwminister Cees Veerman om 'vanuit een breder perspectief' naar de Planologische Kernbeslissing (PKB) te kijken. In de PKB staat omschreven aan welke (natuur) eisen het Buijtenland moet voldoen.

Ruimte

Volgens de Kamerleden zijn er 'meerdere oplossingen' mogelijk om aan die eisen te voldoen. Ook stellen zij dat advies Veerman de ruimte hiervoor biedt om zo meer draagvlak bij de regio voor het project te creëren.

Tot slot stellen Heerema en Jacobi dat het advies Veerman ook oog heeft voor de boeren 'na aanpassing van de bedrijfsvoering'.

Boerenplan

Veerman bepleit in zijn advies een ‘aangepast boerenplan’, waarbij natuur en recreatie worden gecombineerd met hoogwaardige landbouw en akkernatuur. Eerder lanceerde de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap de boerenvariant 'Levend Bujtenland van Rhoon'.

Een brede gebiedscoöperatie van overheden en boeren en bewoners uit de regio moet de 600 hectare recreatie en natuur onder de rook van Rotterdam gaan invullen.

Reactie Dijksma

Staatssecretaris Sharon Dijksma reageerde dat ze met de motie kan leven, ‘omdat wordt vastgehouden aan de opgave van de PKB en er tegelijkertijd wordt gezocht naar een creatieve oplossing met draagvlak.'

'Ik begrijp het signaal dat hier wordt afgegeven. Wij kunnen binnen de grenzen van de PKB op zoek naar die creatieve oplossingen met draagvlak. Ik zal deze motie kunnen uitvoeren in overleg met provincie Zuid-Holland die hierbij een belangrijke rol speelt', aldus Dijksma.

Motie SP

Ook de SP diende een motie in over de aanleg van het Buijteland van Rhoon. De partij wil dat de regering in overleg met alle partijen, zowel provincie Zuid-Holland, gemeente Albrandswaard, de boeren en de polderbewoners een alternatief te ontwikkelen.

Daarbij moet er het de polder 'niet onder water' worden gezet. De boerenvariant 'Levend Buijtenland van Rhoon' van de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap dient daarbij ook 'serieus' worden betrokken.

Motie CDA

Het CDA vraagtin een eigen motie in overleg te gaan met de initiatiefgroep, provincie Zuid-Holland en gemeente Albrandswaard met als doel samen overeenstemming te krijgen over de invulling van het Buijtenland van Rhoon. Daarbij is de alternatieve invulling uitgangspunt is.

Beide moties heeft Dijksma ontraden. Ze is wel bereid om binnen de PKB met draagvlak maximaal verkennen wat creatief aan alternatieven mogelijk is, zoals Veerman heeft aangedragen. ‘Ik ken de gevoeligheden in het gebied', aldus Dijksma.

'Het past binnen de nieuwe natuurvisie om het draagvlak zo groot mogelijk te houden. Maar de SP overvraagt op dit punt net iets te veel. Ik wil mensen ook geen valse hoop bieden op een plan dat niet precies op die manier helemaal zo uitgevoerd kan worden omdat het niet binnen de PKB past.’

Weer

 • Zondag
  5° / -1°
  50 %
 • Maandag
  5° / 1°
  50 %
 • Dinsdag
  7° / 3°
  70 %
Meer weer