Samenwerken+nodig+in+Duin%2D+en+Bollenstreek
Nieuws
© Wikimedia

Samenwerken nodig in Duin- en Bollenstreek

Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de Duin- en Bollenstreek moeten nauwer samenwerken. De concurrentiepositie van greenport Duin- en Bollenstreek staat immers onder druk.

Dat is de centrale boodschap die de sprekers maandag tijdens de conferentie Nieuwe perspectieven in de Duin- en Bollenstreek aan 180 ondernemers uit de streek hebben meegegeven.

De concurrentiepositie van de greenport staat zowel nationaal als internationaal onder druk. Er zijn grote inspanningen op terreinen als innovatie en acquisitie nodig om het tij te keren. Tijdens de conferentie werd duidelijk dat gemeenten, maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven er niet aan ontkomen om gezamenlijk slagkracht te ontwikkelen.

De Zuid-Hollandse gedeputeerde Rik Janssen: 'Wij moeten elkaar versterken en niet verzwakken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat 1 en 1 optellen tot 3'.

Visie

Volgens hoogleraar economische geografie Pieter Tordoir loopt de Duin- en Bollenstreek gevaar. Hij stelde dat er een breed gedeelde visie op de toekomst moet komen. Die moet uitmonden in nieuwe afspraken: een uitvoeringsprogramma waarin de ruimtelijke en economische doelen bij elkaar gezet zijn en worden gekoppeld aan concrete activiteiten.

Als sterke punten van de regio noemde hij de welvaart, de woonaantrekkelijkheid en de ligging tussen de metropolitane gebieden Amsterdam en Den Haag/Rotterdam. Zwakke punten zijn de hoge productiekosten en achterblijvende verduurzaming.

Samenwerking

De Zuid-Hollandse commissaris van de Koning Jaap Smit onderstreepte in zijn bijdrage de noodzaak voor samenwerking. Voorafgaand aan de conferentie waren bijeenkomsten in de Duin- en Bollenstreek waarin de urgentie tot meer samenwerking op economisch terrein naar voren is gebracht.

Voor deze bereidheid om samen met de provincie aan de slag te gaan, sprak de Smit zijn waardering uit.

Innovatie

De Economic Board van de Duin- en Bollenstreek heeft recent een visie gepresenteerd, die een belangrijke bouwsteen vormt voor de brede economie van de streek. In een vervolg daarop hebben de colleges van Bollengemeenten opdracht gegeven tot het maken van een gezamenlijke economische agenda.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 2°
  20 %
 • Donderdag
  4° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  4° / 0°
  50 %
Meer weer