%27Vertrouwen+aanpak+overlast+veehouderijen%27
Nieuws
© Noord-Brabant

'Vertrouwen aanpak overlast veehouderijen'

In Noord-Brabant is vertrouwen in de lokale aanpak van de overlast door veehouderijen. Dat stellen Gedeputeerde Staten, de Brabantse Milieufederatie, de Provinciale Raad Gezondheid, GGD, Brabantse plattelandsgemeenten en ZLTO.

Hierbij is het onder meer van groot belang om de vele reeds gestarte dialogen tussen boeren en buren op gemeentelijk niveau te ondersteunen via zogenoemde urgentiegebieden. Het oplossen van de knelpunten zal tijd en doorzettingsvermogen vergen.

De partners spreken het vertrouwen uit in de lokale aanpak van de overlast van veehouderijen in de aanloop naar de vergadering van de Statencommissie Transitie Stad en Platteland op 10 oktober.

Rapportages

Uit rapportages blijkt dat er nog geen urgentiegebieden zijn aangewezen, maar dat in de meeste gemeentes waar knelpunten zijn, het opheffen van overlast door veehouderijen hoog op de agenda staat.

Daarnaast ondersteunt een team met deskundigen nu al de dialoog bij veertig knelpunten in 22 gemeenten.

Knelpunten

Gedeputeerde Yves de Boer (Ruimtelijke ontwikkeling, Landbouw en Wonen): 'Gemeenten, boeren en burgers zetten nu de eerste moeilijke stappen om knelpunten op te lossen. Ze zijn er nog lang niet, maar verdienen onze steun en waardering'.

Het is aan gemeenten om het voortouw te nemen bij het opheffen van de overlast door veehouderijen in de urgentiegebieden. De aard en de omvang van de problematiek in deze gebieden lopen uiteen.

Urgentieteam

Een urgentieteam met deskundigen van ZLTO, Brabantse Milieufederatie, GGD, gemeenten, omgevingsdiensten en de provincie ondersteunt gemeenten bij het in gang zetten van de aanpak van de overlast.

De aanpak van de urgentiegebieden is voortgekomen uit afspraken die gemaakt zijn in het Brabantberaad.

Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij

De aanpak van knelpunten vormt samen met strengere milieunormen, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en een breed innovatieprogramma voor agrofood de pijlers voor de transitie van de veehouderij.

Weer

 • Vrijdag
  15° / 13°
  10 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  20 %
 • Zondag
  14° / 11°
  80 %
Meer weer