Aanvoer organische stof behoudt bodem

Aanvoer van organische stof op snijmaïspercelen is belangrijk voor behoud van een goede bodemvruchtbaarheid. Compost is een mogelijkheid.

René LuijmesDe jaarlijkse afbraak van organische stof op snijmaïspercelen bedraagt 2.570 kilo per hectare. De aanvoer van effectieve organische stof via gewasresten is 660 kilo en via vanggewas 300 kilo. Daarnaast is er een aanvoer van 1.455 kilo met 33 ton rundveedrijfmest. Dit houdt in dat er een tekort is van 155 kilo effectieve organische stof per hectare.
Specialist Cor Braakman van ForFarmers Hendrix zette dinsdag tijdens de open dag op proefbedrijf De Marke een aantal mogelijke aanvoerposten van bemesting bij 55 kilo fosfaat per hectare op een rij.
Naast rundveedrijfmest levert dunne vleesvarkensdrijfmest een beperkte aanvoer van organische stof op. 20 ton vaste rundveemest levert ruim 2 ton organische stof. 25 ton gft-compost zorgt voor meer ruim 3 ton en 50 ton groencompost levert bijna 7 ton aan organische stof. Onderzoek moet uitwijzen of de compost veilig is en geen vervuiling bevat.
Volgens Braakman levert de aanvoer van keurcompost bijna 1.600 kilo per hectare aan organische stof. Inclusief de aanvoer via rundveedrijfmest (de halve hoeveelheid mest in verband met de aanvoer van compost), gewasresten en vanggewas levert dit een positief effect op van ruim 700 kilo effectieve organische stof. Na vier jaar is dit een verhoging van het percentage organische stof van de grond van 0,10 procent.
De geteelde gewassen zorgen ook voor aanvoer. Dit geldt vooral voor korrelmaïs, zomergerst waarbij het stro op het land achterblijft en grasland dat wordt gescheurd. Snijmaïs en het vanggewas leveren in vergelijking weinig organische stof op.
De verhouding organische stof en fosfaat is het laagst bij drijfmest van vleesvarkens, ofwel de drijfmest bevat veel fosfaat. Groencompost heeft een verhouding van circa 60 en is daardoor interessant als aanvoerpost van organische stof. Wel is het bij de aanvoer van compost letten op de fosfaatruimte. Voordeel is dat fosfaat in compost voor 50 procent telt.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 8°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
Meer weer