Eilandspolder+blijft+Natura+2000
Nieuws
© Nieuwe Oogst - Mike Schellart

Eilandspolder blijft Natura 2000

De Noord-Hollandse Eilandspolder blijft een Natura 2000-gebied. De Raad van State heeft de beroepen van onder andere LTO Noord ongegrond verklaard.

De Raad stelt dat dat 'de natuur voortdurend aan verandering onderhevig is en dat de gegevens per gebied doorlopend worden geactualiseerd. Daardoor komen nieuwe gegevens beschikbaar die kunnen afwijken van de eerdere bij de aanmelding gehanteerde gegevens.'

Staatssecretaris Sharon Dijksma is bij de aanwijzing van de Eilandspolder als Natura 2000-gebied 'terecht uitgegaan van de meest actuele gegevens omtrent de habitattypen en habitatsoorten in het gebied Eilandspolder', aldus de Raad.

Teleurstellend

'Heel teleurstellend', reageert voorzitter Marianne Barendregt van LTO Noord Land van Leeghwater op de negatieve uitspraak van de Raad van State over de Natura-aanwijzing van de Eilandspolder. 'Gelijk hebben is niet altijd gelijk krijgen.'

LTO Noord stelde dat het gebied onterecht is aangewezen, omdat het niet voldoet aan het Europese recht. Ook voldoet de polder niet aan de ecologische criteria voor de Noordse woelmuis, omdat er geen officiële tellingen zijn.

Niet aannemelijk

Verder staat de omvang van het veenmosrietland (0,21 hectare) in schril contrast tot aangrenzende veenweidegebieden. De Raad oordeelde echter dat deze cijfers 'niet aannemelijk' zijn en staatssecretaris Sharon Dijksma 'terecht' is uitgegaan van actuele gegevens.

Lichtpuntje vindt Barendregt dat de Raad stelt dat twee aangrenzende polders niet tot Natura-gebied worden gerekend, omdat het intensief goed verkaveld grasland is. 'Dat helpt ons bij onze lobby om het Land van Leeghwater als grootschalig landbouwgebied te bestempelen.'

Wel zijn de grenzen van het Natura-gebied iets opgerekt bij de dorpskernen Graft en Noordeinde. De Raad honoreerde het beroep van natuurorganisatie Stichting Open Polders.

Weer

 • Donderdag
  21° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  20° / 9°
  30 %
 • Zaterdag
  18° / 9°
  30 %
Meer weer