Uitrijden+mest+mag+in+Eilandspolder
© Fietsenwandelweb.nl

Uitrijden mest mag in Eilandspolder

De Raad van State heeft bepaald dat een melkveebedrijf in het Noord-Hollandse Natura 2000-gebied Eilandspolder geen extra beperkingen krijgt opgelegd bij het uitrijden van drijfmest.

De zaak was aangespannen door de Stichting Open Polders. Zij vindt dat de melkveehouder geen Natuurbeschermingswetvergunning had mogen krijgen voor de bouw van een nieuwe stal.

Volgens de Raad van State heeft het bedrijf terecht een vergunning voor het uitrijden van drijfmest gekregen.

Referentiedatum

Wel geldt er een beperking: de melkveehouder mag niet meer drijfmest uitrijden dan voor de referentiedatum van 24 maart 2000. Op die datum is de Eilandspolder aangewezen als Natura-2000 gebied.

De Raad van State bepaalde verder dat bestaand gebruik het huidige gebruik is. 'Een mooie uitspraak, omdat dit jurisprudentie biedt', aldus voorzitter Marianne Barendregt van LTO Noord Land van Leeghwater. 'Dit is een goed uitgangspunt.'

Veenmosrietland

De LTO Noord-afdeling wacht zelf op een uitspraak van Raad van State die zij heeft aangespannen over de Natura-aanwijzing van de Eilandspolder.

Vanwege de aanwezigheid van stikstofgevoelige veenmosrietland vrezen boeren in de omgeving voor strengere en beperkende emissiemaatregelen, waardoor ze hun bedrijven niet verder kunnen ontwikkelen.

PAS

Ook deed de Stichting Open Polders een beroep op de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De hoogste bestuurrechter stelt echter dat zowel de PAS als het beheerplan voor de Eilandspolder nog niet officieel is.

Ook is geen gebruikgemaakt van de beoogde ontwikkelruimte waarin de PAS gaat voorzien.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  13° / 8°
  20 %
 • Dinsdag
  13° / 7°
  40 %
 • Woensdag
  13° / 8°
  85 %
Meer weer