Plannen keuringsdiensten onbegrijpelijk

De kabinetsplannen met de plantaardige keuringsdiensten maken veel tongen los. Het CDA ziet er helemaal niets in.

Jaco GeurtsHet CDA vindt wijzigingen in het systeem van plantaardige keuringsdiensten onbegrijpelijk en gevaarlijk voor onze exportpositie. We maken ons grote zorgen over de gevolgen van dit kabinetsbeleid. Wat betekent dit voor de dienstverlening aan de agrarische sector, voor het draagvlak in het veld en voor onze internationale concurrentiepositie? Het kabinet heeft het in ieder geval niet in beeld, laat zich niet remmen door enige kennis en gaat toch door.
Ik vraag me af waarom het kabinet het goed werkende systeem van agrarische keuringsdiensten wil wijzigen. Het terugbrengen van het aantal zelfstandige bestuursorganen (zbo’s) is een inhoudsloze reden om goed werkende keuringsdiensten geforceerd te laten gaan fuseren en ze onder het publiek domein te brengen. Ik kan alleen maar concluderen dat dit past in het beleid van dit kabinet om de staatsbemoeienis en bureaucratie te vergroten.
Het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over vlees geeft volgens mij geen enkele aanleiding om de taken van keuringsinstanties als NAK, NAK Tuinbouw, KCB en BKD onder te brengen bij de NVWA. De huidige opzet van de private keuring heeft geen risico’s voor de volksgezondheid.
En hoe past de keuringsdienst voor de biologische landbouw SKAL in deze operatie. Het zal toch niet zo zijn dat SKAL wordt gesplitst en ondergebracht bij twee verschillende zbo’s?
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) stelt in haar rapport ‘Toezien op publieke belangen’ dat bij het inrichten van een keuringssysteem vaak de nadruk ligt op kosten in plaats van het algemeen belang. Onpartijdigheid en verantwoording verschuiven naar de achtergrond. De keuringsdiensten leggen nu juist verantwoording af over kwaliteit, kosten en functioneren naar de telers. Hierover is algemene tevredenheid.
Het CDA wil absoluut voorkomen dat het huidige systeem wordt geslachtofferd, omdat de Rijksoverheid de kosten van de NVWA wil doorberekenen aan ondernemers die nu aangesloten zijn bij een uitstekend werkend systeem.
De keuringsdiensten hebben bewezen dat ze proactief kunnen inspelen op vernieuwingen en op behoeftes van de wereldwijde markt. Laten we deze verworvenheden niet overboord gooien.

Weer

 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 12°
  20 %
 • Donderdag
  16° / 11°
  70 %
Meer weer