Groen+licht+voor+PO+Varkenshouderij
© Nieuwe Oogst

Groen licht voor PO Varkenshouderij

Er wordt een producentenorganisatie varkenshouderij (POV) ingericht. De ledenraad varkenshouderij van LTO Noord steunt de lijn van de vakgroep varkenshouderij van LTO Nederland.

De portefeuillehouders kwamen donderdagavond bij elkaar om zich over deze ingewikkelde kwestie te buigen. Zij zetten het sein voor de vakgroep bestuurders op groen om door te gaan met de ontwikkeling van de POV.

De inzet is dat de POV de uitvoerende taken die nu nog bij het Productschap Vee en Vlees liggen gaat overnemen. De ledenraad benadrukte dat LTO en NVV verantwoordelijk blijven voor de belangenbehartiging.

Naar elkaar toegroeien

Voor de sectorale belangenbehartiging trekken LTO en NVV samen op in het Verenigd Varkenshouderij Platform (VVP). 'Je ziet dat we snel naar elkaar toegroeien en steeds meer werken met één agenda', zegt Eric Douma voorzitter van LTO Noord Varkenshouderij.

Die samenwerking wordt de komende tijd verder uitgebouwd. Douma: 'De regionale belangenbehartiging op het punt van omgevingsbeleid zullen we daarin ook mee moeten nemen.'

Oprichten vanuit de basis

Een producentenorganisatie moet worden opgericht door varkenshouders zelf. Zij moeten de organisatie ook besturen. 'Volgens ons kan dat snel van start', aldus Douma.

Wanneer 50 procent van de bedrijven en 70 procent van de nge's zich achter de POV schaart, kunnen er AVV's (Algemeen Verbindende Verklaring) aangevraagd worden voor sectorspecifieke maatregelen.

Douma: 'LTO en NVV willen de ontwikkeling van een producenten organisatie faciliteren. In september informeren we alle varkenshouders over het takenpakket en de kosten. En inventariseren we het draagvlak om lid te worden.'

Roep om eenheid

'Uit het veld klinkt vaak het geluid dat er meer eenheid moet komen tussen de varkenshouders. Een POV biedt die mogelijkheid. Maar het is best spannend of we de gewenste omvang zullen krijgen. Als bestuurders gaan we ervoor. Varkenshouders zijn nu zelf aan zet', benadrukt Douma.

Hij is blij dat de LTO Noord Ledenraad varkenshouderij zich achter de producentenorganisatie heeft geschaard. De portefeuillehouders zijn ingenomen met de gang van zaken. 'Eén geluid is goud', aldus een van de aanwezigen.

Alle varkenshouders lid

In de loop van de zomer wordt het businessplan voor de POV verder uitgewerkt. Met dit plan in de hand start in september de informatie- en wervingscampagne.

De inzet is om alle varkenshouders gemotiveerd te krijgen om lid te worden. Nederland telt nog rond de 6.000 varkenshouderijbedrijven.

Weer

 • Dinsdag
  19° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 13°
  50 %
 • Donderdag
  19° / 12°
  60 %
Meer weer