Glaskracht start met actieplan water

LTO Glaskracht Nederland gaf onlangs het startsein voor het actieplan ‘Gezond Gewas, Schoon Water’.

Glaskracht+start+met+actieplan+water
© Nieuwe Oogst

Het doel is verdere verduurzaming van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en aantoonbare verlaging van emissie naar het oppervlaktewater. Zo moet worden voldaan aan de gestelde eisen in de 2e nota gewasbescherming.

Het behalen van de doelen in het actieplan is volgens LTO Glaskracht Nederland van groot belang om voor de glastuinbouw een goed middelenpakket te behouden. Dit vooral omdat de waterkwaliteit de laatste tien jaar onvoldoende verbeterd is.

Zes concrete acties

In het actieplan 'Gezond Gewas, Schoon Water' staan zes concrete acties omschreven:

(1) Binnen het innovatieprogramma ‘Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid Glastuinbouw’ wordt gewerkt aan een structurele aanpak om ziekten en plagen te voorkomen. Er is een omslag van symptoombestrijding naar preventieve oplossingen aan de bron.

(2) Voor verdere emissieverlaging wordt aangedrongen op 100 procent aansluiting en lozing op riool.

(3) Daarnaast worden pilots opgezet met regionale waterschappen om de mogelijkheden na te gaan van collectieve technische en collectieve biologische zuivering van spuiwater alsmede collectieve zuivering met stedelijk afvalwater.

(4) Het onderzoek naar waterzuivering wordt via het innovatieprogramma ‘Glastuinbouw Waterproof’ doorgezet.

(5) In overleg met ministerie van Infrastructuur en Milieu, Unie van Waterschappen en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wordt vorm gegeven aan een implementatieplan zuivering van spuiwater.

(6) Rondom bovenstaande acties wordt een communicatiecampagne opgesteld.

Verdere verduurzaming

Het actieplan onderstreept de ambitie van LTO Glaskracht Nederland voor verdere verduurzaming en om te komen tot een nagenoeg emissieloze kas in 2027. Nefyto ondersteunt het plan en werkt waar mogelijk mee. De looptijd is twee jaar.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  2° / -1°
  10 %
 • Zondag
  3° / -2°
  5 %
 • Maandag
  3° / 1°
  30 %
Meer weer