Minder+fosfaatuitscheiding+door+later+maaien
© Nieuwe Oogst

Minder fosfaatuitscheiding door later maaien

Door gras in een later stadium te maaien wordt het fosforgehalte in het gras lager.

Daarmee daalt ook de fosfaatuitscheiding van een melkveestapel zodat bedrijven die meedoen aan BEX (bedrijfsspecifieke excretie) voordeel halen uit later maaien. Echter dalen ook het energie- en eiwitgehalte in het gras.

Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen UR Livestock Research in opdracht van Productschap Zuivel. Om de melkproductie op peil te houden is dan ongeveer 250 kilo meer krachtvoer nodig per koe.

Consequenties

Later maaien heeft ook consequenties voor de bedrijfsvoering. De beweiding is lastiger rond te zetten omdat percelen voor het maaien langer moeten doorgroeien.

Gras krijgt namelijk een lager fosforgehalte naarmate het ouder wordt. Maar omdat ook energie (VEM) en ruw eiwit dalen bij veroudering, is er meer krachtvoer (met fosfor) nodig om de melkproductie op peil te houden.

Krachtvoerverbruik

Voor rantsoenen met een aandeel van meer dan 70 procent gras is er ondanks het hogere krachtvoerverbruik toch een lagere fosfaatuitscheiding. Hoe groter het aandeel gras, hoe groter de verlaging omdat het P-gehalte van een groter deel van het ruwvoer verlaagd wordt.

Dit kan voordeel opleveren als een bedrijf meedoet aan BEX en mest moet afvoeren op basis van fosfaat. Ook voor bedrijven die met de KringloopWijzer meedoen, levert het voordeel op want de verlaging van de uitscheiding is geen gevolg van verlaging van de onttrekking op grasland.

Weinig effect

Bedrijven waar de oppervlakte snijmaïs ongeveer 20 procent is en waar wordt beweid, heeft later maaien weinig tot geen effect op de fosfaatuitscheiding omdat het P-gehalte in het basisrantsoen al laag is.

Meer resultaten en achtergronden zijn te vinden in het rapport 'Lagere fosfaatuitscheiding op melkveebedrijven door zwaardere maaisneden'.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  4° / 2°
  50 %
 • Zaterdag
  7° / 2°
  40 %
 • Zondag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer